Zorgverzekering wijzigingen 2018

Basiszorgverzekering 2018

Jaarlijks bepaalt de overheid welke zorg onder de basiszorgverzekering valt. Hierdoor wijzigt ook de inhoud van de basiszorgverzekering van Promovendum. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe premie.

1. Wijzigingen basispakket zorgverzekering

Extra vergoedingen in 2018
  • Maximaal 12 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij knie- of heupartrose gedurende maximaal 12 maanden (vanaf de 1e behandeling).
  • Vergoeding voor zittend ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis voor oncologiepatiĆ«nten die behandeld worden met immuuntherapie.
  • Verzorging van kinderen tot 18 jaar die nodig is als gevolg van geneeskundige zorg (voorheen Jeugdwet).
Gewijzigde vergoedingen
  • De eigen bijdrage voor allergeenvrije schoenen en (semi-)orthopedische schoenen gaat van 67,50 euro naar 69 euro voor verzekerden onder de 16 jaar, en van 135 euro naar 138 euro voor verzekerden boven de 16 jaar.
  • De eigen bijdrage voor lenzen en brillen in bijzondere gevallen gaat van 56 euro naar 57,50 euro per glas/lens, en van 112 naar 115 euro per 2 glazen/lenzen.
  • De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer gaat van 100 euro naar 101 euro.
  • De vergoeding voor gebruik van de verloskamer bij een bevalling zonder medische indicatie gaat van 242 euro naar 245 euro. De eigen bijdrage voor moeder en kind blijft 34 euro per dag.

Ons preferentiebeleid voor medicijnen komt te vervallen.

Voor incontinentiemateriaal geldt dat het daadwerkelijke vebruik in rekening gebracht wordt in plaats van het gemiddelde verbruik.


2. Nieuwe zorgpremie Promovendum

Basisverzekering 2018
107,50


Aanvullende verzekeringen 2018


1. Wijzigingen vergoedingen
  • De vergoeding voor fysiotherapie wordt ruimer: 5 behandelingen in de AV Primair en 10 behandelingen in de AV Royaal.
  • De vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar in de AV Optimaal blijft 80% en wordt maximaal 2.000 euro (gehele verzekeringsduur). In de AV Excellent wordt de vergoeding 80%, het te declareren bedrag blijft onbeperkt. De wijziging is per 1 januari 2018 en geldt ook voor lopende behandelingen.

2. Nieuwe zorgpremies

Primair Royaal Optimaal Excellent
7,90 11,90 35,90 54,90


Tandartsverzekeringen 2018

De dekkingen van de Promovendum tandartsverzekeringen blijven volgend jaar ongewijzigd. De nieuwe premies:

Primair Royaal Optimaal Excellent
13,90 26,90 39,90 64,90


Studentenzorgverzekering 2018

De wijzigingen in de basisverzekering vind je bovenaan deze pagina. De dekkingen van onze aanvullende verzekeringen en tandartsverzekering blijven in 2018 voor jou ongewijzigd! De nieuwe premies:

Basisverzekering student Ready-2-Go Love-2-Move All-In-1 Smile
107,25 1,90 7,90 10,90 13,90


Meer weten?

Log in om persoonlijke wijzigingen te bekijken. Ga naar zorgverzekering 2018 en studentenzorgverzekering 2018 voor meer informatie.