mensen met kleurrijke kleding

Beheerst beloningsbeleid

Promovendum is een dochteronderneming van Centraal Administratiekantoor Dordrecht BV, hierna te noemen CAK.

 

Het beloningsbeleid van CAK en haar dochterondernemingen is eerlijk en adequaat, gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede en gekwalificeerde medewerkers.

 

CAK beloont haar medewerkers voor het grootste deel op basis van vast salaris. Bij een beperkt aantal onderdelen binnen CAK is variabele beloning wel een onderdeel van het salarishuis.

 

Dit betreft de volgende onderdelen:

  • Onderdeel welke zich bezighoudt met het adviseren van schadeverzekeringen.
  • Onderdeel welke zich bezighoudt met het adviseren van levensverzekeringen en hypotheken.
  • Onderdeel welke zich bezighoudt met het verhalen van claims rondom letselschade.

 

De totale uitgekeerde variabele beloning bedraagt nooit meer dan 20% van het totaal aan uitgekeerd vast inkomen. Dit maximum geldt voor heel CAK.

 

Voor individuele medewerkers geldt het uitgangspunt dat de variabele beloning niet meer bedraagt dan 20% van het vaste inkomen. Het vaste inkomen bestaat uit 12 keer het maandelijkse basissalaris en 8% vakantiegeld. Aan individuele medewerkers wordt nooit meer dan 20% van het vaste inkomen uitgekeerd. Alleen voor medewerkers die vóór 1 januari 2023 in dienst waren, kan de variabele beloning in 2023 nog wat hoger zijn, maar nooit meer dan 100% van het vaste inkomen. 

 

Daarbij hanteert CAK de norm dat, om in aanmerking te komen voor een (deel van de) variabele beloning, minimaal 50% van de criteria uit niet financieel gerelateerde criteria bestaat (kwalitatieve criteria).

 

Deze criteria zijn: 

  1. Opleiding: Programma’s rondom permanent actueel zijn binnen een maand na beschikbaarheid afgerond.
  2. Klanttevredenheid: Een beoordeling van onze klanten over de afgelopen drie maanden van gemiddeld minimaal een 8.
  3. Kwaliteit van het advies: Deze geldt alleen voor de hypotheekadviseurs, waarbij het first time right percentage minimaal 75% is.

 

Indien niet wordt voldaan aan de bovenstaande kwalitatieve criteria, kan de variabele beloning lager uitvallen.

 

Over 2023 heeft CAK € 222.389 aan medewerkers, vallend onder vergunninghoudende activiteiten aan variabele beloning uitgekeerd.

 

Er zijn geen medewerkers met een beloning van meer dan € 1.000.000 op jaarbasis.

Heb je nog vragen?

Contact

Chat Bel Mail