mensen in keuken

Reglement farmaceutische zorg

In dit Reglement farmaceutische zorg vind je een overzicht van de medicijnen waarvoor je vooraf toestemming bij ons moet aanvragen, en een overzicht van de maximale hoeveelheden. Dit reglement hoort bij artikel 35 Geneesmiddelen en artikel 36 Dieetpreparaten van onze verzekeringsvoorwaarden. Hier lees je ook hoe je toestemming kan aanvragen.

Contact

Chat Bel Mail