mensen in keuken

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg aanvullende verzekeringen

In deze lijst vind je de maximale vergoeding die je ontvangt als je voor paramedische zorg naar een zorgverlener gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg aanvullende verzekeringen 2021 hoort bij het artikel Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en oedeemtherapie in de aanvullende verzekeringsvoorwaarden.

Contact

Chat Bel Mail