Zorgverzekering dekking (oud)

Bekijk wat vorig jaar verzekerd was

Hieronder vindt u de uitgebreide dekkingen van onze zorgverzekeringen in 2019. Wilt u die van 2020 inzien? Klik hier.

Tandartsverzekeringen 2019


Primair Royaal Optimaal
Tandartskosten 100% 100% 100%
Behandeling mondhygiënist 100% 100% 100%
Behandeling endodontoloog 100% 100% 100%
Behandeling parodontoloog 100% 100% 100%
Te declareren bedrag per jaar € 250 € 500 € 850
Vergoeding per jaar 100% € 0 tot € 250 100% € 0 tot € 500 100% € 0 tot € 500
70% vanaf € 500

Aanvullende verzekeringen 2019

Wij werken samen met maar liefst 32.000 gecontracteerde zorgverleners. Bekijk het complete overzicht in onze Zorgzoeker.


Primair Royaal Ideaal Excellent
Anti­conceptie 100% 100% 100% 100%
Spoedeisende zorg (werelddekking) 100% 100% 100% 100%
Orthodontie tot 18 jaar - - - 80%
Alternatieve geneeswijzen 80% (€ 100)
€ 30 per behandeling
80% (€ 200)
€ 30 per behandeling
100% (€ 500)
€ 30 per behandeling
100% (€ 500)
70% (€ 500 - € 750)
€ 30 per behandeling
Fysiotherapie, Cesar en Mensendieck 5 behandelingen 10 behandelingen 20 behandelingen 40 behandelingen
Kraamzorg eigen bijdrage - - 100% 100%
Alle dekkingen
Anticonceptie
Anti­conceptie 100% 100% 100% 100%
SOA preventief consult 1 consult 1 consult - -
Sterilisatie - 100% 100% 100%
Buitenland
Spoedeisende zorg (werelddekking) 100% 100% 100% 100%
Repatriëring 100% 100% 100% 100%
Vaccinatie buitenland - - - 100%
Gezondheid
Fitness 100% (€ 25) 100% (€ 25) - 100% (€ 25)
Griepvaccinaties - - - 100%
Herstellingsoorden - - € 25 per dag, 42 dagen
Gehele verzekeringsduur
€ 25 per dag, 42 dagen
Gehele verzekeringsduur
Kuuroorden - - 100% (€ 460)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 900)
Per 2 kalenderjaren
Leefstijltraining 100% (€ 100) 100% (€ 100) - 100% (€ 100)
Preventieve cursussen (afvallen en hartproblemen) - - - 100% (€ 150)
Per 2 kalenderjaren
Huidbehandelingen
Acnetherapie - - 100% (€ 185) 100% (€ 185)
Camouflage­therapie - - 100% (€ 185) 100% (€ 185)
Elektrische- of laserepilatie - - 100% (€ 185) 100% (€ 545)
Psoriasisdagbehandeling - - 100% (€ 545)
Per 3 kalenderjaren
100% (€ 750)
Per 3 kalenderjaren
Hulpmiddelen
Batterijen hoortoestellen - - 100% (€ 25) 100% (€ 50)
Brillen en lenzen - - € 100
Per 2 kalenderjaren
€ 230
Per 2 kalenderjaren
Pruiken eigen bijdrage 100% (€ 50) 100% (€ 50) 100% (€ 100) 100% (€ 100)
Plakstrips Mammaprothese 100% (€ 50)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 50)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 50)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 50)
Per 2 kalenderjaren
Plaswekker 100% 100% 100% 100%
Overige hulpmiddelen - - - 100% (€ 455)
Letselschade
Verhaalservice letselschade
Medicijnen
Geneesmiddelen eigen bijdrage - - - 100% (€ 115)
Onderzoek
Sportmedisch onderzoek 100% (€ 115)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 115)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 115)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 115)
Per 2 kalenderjaren
Onderzoeken (o.a. uitstrijkje) - - 100%
1x per 24 maanden
100%
1x per 24 maanden
Orthodontie
Orthodontie tot 18 jaar - - - 80%
Orthodontie vanaf 18 jaar - - - 100% (€ 1.135)
Gehele verzekeringsduur
Plastische chirurgie
Plastisch chirurgie correctie oren t/m 12 jaar 100% 100% 100% 100%
Therapieën
Alternatieve geneeswijzen 80% (€ 100)
€ 30 per behandeling
80% (€ 200)
€ 30 per behandeling
100% (€ 500)
€ 30 per behandeling
100% (€ 500)
70% (€ 500 - € 750)
€ 30 per behandeling
Fysiotherapie, Cesar en Mensendieck 5 behandelingen 10 behandelingen 20 behandelingen 40 behandelingen
Stottertherapie 100% (€ 350)
Gehele verzekeringsduur
100% (€ 350)
Gehele verzekeringsduur
100% (€ 650)
Gehele verzekeringsduur
100%
Therapeutisch kamp voor kinderen t/m 16 jaar - - € 10 per dag, 42 dagen € 10 per dag, 42 dagen
Verblijf
Logieskosten eigen bijdrage - - 100% 100%
Voetbehandelingen
Voetbehan­deling / podo­therapieën 100% (€ 70) 100% (€ 70) 100% (€ 70) 100% (€ 150)
Pedicurezorg bij diabetes - - 100% (€ 70) 100% (€ 150)
Zwangerschap
Poliklinische bevalling (niet medisch) eigen bijdrage - - 50% 100%
Kraampakket - - 100% 100%
Kraamzorg eigen bijdrage - - 100% 100%
Kraamzorg na adoptie - - 12 uur 12 uur
Kraamzorg na couveuseopname - - 12 uur 12 uur
Uitgestelde kraamzorg - - 12 uur 12 uur

Basisverzekering 2019

Met onze zorgverzekering kunt u bij de beste zorgverleners in Nederland terecht. In onze Zorgzoeker ziet u welke dat zijn.

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Basisverzekering
Meest gezocht
Tandartskosten tot 18 jaar
Ziekenhuisverblijf
Ambulance
Geneesmiddelen / medicijnen (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage tot maximaal
€ 250)
Huisarts
Alle dekkingen
Anticonceptie
Anticonceptie tot 21 jaar (vergoeding volgens Geneesmiddelenvergoedingssysteem)
Audiologische zorg
Hoortoestellen (25% eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 18 jaar)
Bevalling en kraamzorg
Bevalling ziekenhuis (met medische noodzaak)
Bevalling ziekenhuis (zonder medische noodzaak) (maximaal € 215 vergoed)
Bevalling thuis
Kraamzorg ziekenhuis
Kraamzorg thuis en geboortecentrum (maximaal 10 dagen eigen bijdrage € 4,40 per uur)
Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie
Chronische aandoening tot 18 jaar (na toestemming)
Chronische aandoening vanaf 18 jaar (vanaf de 21ste behandeling)
Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per jaar)
Oefentherapie bij COPD (in stadium 2 of hoger van de GOLD classificatie. Bekijk hier de volledige vergoeding per klasse)
Oefentherapie bij etalagebenen (maximaal 37 behandelingen, gedurende maximaal 12 maanden, vanaf de 1e behandeling)
Oefentherapie bij knie-/heupartrose (maximaal 12 behandelingen, gedurende maximaal 12 maanden, vanaf de 1e behandeling)
Buitenland
Spoedeisende zorg (maximaal het tarief dat in Nederland gebruikelijk is voor een behandeling)
Niet-spoedeisende aandoeningen (na toestemming, tot 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief)
Medische specialistische zorg
Trombosedienst
Second opinion
Dialyse
Tandarts
Tandartskosten tot 18 jaar
Tandartskosten vanaf 18 jaar (zie hiervoor onze tandarts­verzekeringen)
Gebitsprothese (eigen bijdrage 25%)
Volledige prothese op implantaten (eigen bijdrage 10% onderkaak, 8% bovenkaak)
Reparatie/rebasen gebitsprothesen (eigen bijdrage 10%)
Verblijf
Ziekenhuisverblijf
Revalidatie-instelling
Vervoer
Ambulance
Ziekenvervoer eigen auto (na toestemming, € 0,30 per kilometer; eigen bijdrage € 103 per jaar)
Openbaar vervoer of taxi (na toestemming; eigen bijdrage € 103 per jaar)
Inclusief
Dieetadvisering (maximaal 3 behandeluren per jaar)
Gecombineerde leeftstijlinterventies (GLI)
Geneesmiddelen / medicijnen (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage tot maximaal
€ 250)
Huisarts
Hulpmiddelen (voor meer informatie zie het Reglement hulpmiddelen)
IVF (maximaal 3 pogingen)
Logopedie
Psychologische zorg (GGZ: Geestelijke gezondheidszorg)
Plastische Chirurgie (na toestemming)
Vergoeding Verpleging en Verzorging
Revalidatie
Ziekenhuis
Ergotherapie (maximaal 10 uur per jaar)