jongeren op bed

Studenten­zorgverzekering dekking 2021

Op deze pagina vind je de uitgebreide dekkingen van onze studenten­zorgverzekering in 2021, mét gratis tandongevallen­verzekering! Heb jij voor 2022 of 2023 bij VGZ een zorgverzekering met het Promovendum Studenten collectief afgesloten? Check dan je dekkingen bij VGZ.

Naar VGZ website

Aanvullende opties 2021

Fysio


  • 6 behandelingen
  • 9 behandelingen

Buitenland


  • Europa
  • Wereld

Anticonceptiepil (21+)


  • Ja
  • Nee

Tandarts


  • 75% tot € 150
  • 100% tot € 150
  • 75% tot € 250
  • 100% tot € 250
Tand icoon

Gratis Tandongevallen­verzekering

Door een ongeluk schade aan jouw tanden opgelopen? Bij Promovendum kreeg je in 2021 de tandongevallenverzekering cadeau de basisverzekering. Hierdoor ben je tot 10.000 euro verzekerd voor deze tandartskosten. Goed nieuws: in 2022 en ook 2023 blijft deze verzekering geldig, waardoor je goed verzekerd bent!

Basisverzekering 2021

Met onze zorgverzekering kon je in 2021 bij de beste zorgverleners in Nederland terecht. Het wettelijk eigen risico geldt voor alle zorg die onder de basisverzekering valt, enkele uitzonderingen daargelaten.

Ambulance
Anticonceptie tot 21 jaar

Vergoeding van spiraaltjes, pessaria, anticonceptiepillen, NuvaRingen en anticonceptiestaafjes volgens het Geneesmiddelen­vergoedingssysteem (GVS). Er kan een eigen bijdrage gelden, zie medicijnkosten.nl.

vergoeding volgens Genees­middelen­vergoedings­systeem
Bevalling thuis
Bevalling ziekenhuis (met medische noodzaak)
Bevalling ziekenhuis of geboorte­centrum (zonder medische noodzaak) max. € 225 vergoed
Buitenlandzorg: niet-spoedeisende aandoeningen 100%, alleen bij niet-gecontracteerde zorgverleners max. 70% vergoed
Dialyse
Dieet­advisering max. 3 behandeluren per jaar
Ergotherapie max. 10 uur per jaar
Fysio- en oefentherapie: chronische aandoening tot 18 jaar na toestemming
Fysio- en oefentherapie: chronische aandoening vanaf 18 jaar vanaf de 21ste behandeling
Fysio- en oefentherapie: niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar max. 18 behandelingen per jaar
Gebitsprothese eigen bijdrage 25%
Gecom­bineerde leefstijl­interventies (GLI)

Je hebt recht op gecombineerde leefstijlinterventies gericht op meer bewegen, gezondere voeding en eetgewoontes om verandering van gedrag te ondersteunen.

Geneeskundige zorg voor specifieke patiënt­groepen (GZSP)
Genees­middelen / medicijnen

Bekijk voor meer informatie het Reglement Farmaceutische zorg. Dit document vind je bij downloads van onze zorgverzekering en studentenzorgverzekering.

voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage tot max. € 250
Hoortoestellen (per 5 kalenderjaren)

Voor meer informatie lees het Reglement hulpmiddelen 2021 van onze zorgverzekering  of  studentenzorgverzekering .

25% eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 18 jaar
Huisarts
Hulpmiddelen

Voorbeelden van hulpmiddelen zijn: een mammaprothese, pruik of plaswekker. Bekijk de voorwaarden voor alle hulpmiddelen die we vergoeden.

IVF max. 3 pogingen (t/m 42 jaar)
Kraamzorg thuis en geboorte­centrum max. 10 dagen vergoed en er geldt een eigen bijdrage van € 4,60 per uur
Kraamzorg ziekenhuis
Logopedie
Oefentherapie behandelingen bij etalagebenen max. 37, gedurende max. 12 maanden, vanaf de 1e behandeling
Oefentherapie behandelingen bij knie-/heup­artrose max. 12, gedurende max. 12 maanden, vanaf de 1e behandeling
Oefentherapie bij COPD in stadium 2 of hoger van de GOLD classificatie
Openbaar vervoer of taxi

Je kunt een vergoeding aanvragen via het Aanvraagformulier Zittend Ziekenvervoer. Dit document vind je bij downloads van onze zorgverzekering en studentenzorgverzekering. Hier vind je ook de voorwaarden waarin je alles leest over de vergoeding.

na toestemming; er geldt een eigen bijdrage van € 108 per jaar
Plastische chirurgie

Bekijk de Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard voor meer informatie. Dit document vind je bij downloads van onze zorgverzekering en studentenzorgverzekering.

na toestemming
Prothese op implantaten (volledige prothese) na toestemming: eigen bijdrage 10% onderkaak, 8% bovenkaak
Psychologische zorg (GGZ: Geestelijke gezondheids­zorg) vanaf 18 jaar
Revalidatie
Revalidatie-instelling
Second opinion
Spoedeisende zorg: werelddekking

Ook tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland.

maximaal het tarief dat in Nederland gebruikelijk is voor een behandeling
Tandartskosten tot 18 jaar
Tandartskosten vanaf 18 jaar zie tandartsverzekeringen
Trombose­dienst
Verpleging en verzorging
Ziekenhuis
Ziekenhuis­verblijf
Ziekenvervoer eigen auto

Je kunt een vergoeding aanvragen via het Aanvraagformulier Zittend Ziekenvervoer. Dit document vind je bij downloads van onze zorgverzekering en studentenzorgverzekering. Hier vind je ook de voorwaarden waarin je alles leest over de vergoeding.

na toestemming: vergoeding van € 0,32 per kilometer en er geldt een eigen bijdrage van € 108 per jaar

In bovenstaande vergoedingenoverzichten vind je de maximale vergoeding per persoon, tenzij anders vermeld. De vergoedingen zijn gebaseerd op zorg geleverd door gecontracteerde zorgverleners. Voor niet-gecontracteerde zorgverleners gelden andere vergoedingen. De overzichten zijn informatief en zeer zorgvuldig samengesteld. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Bekijk ook de zorgverzekeringskaarten. Voor de officiële uitgebreide voorwaarden bekijk je de polisvoorwaarden.

Contact

Chat Bel Mail