Zorgverzekering 2020: eigen risico, premie.. wat is er al bekend?


Bent u benieuwd wat er in 2020 wijzigt in uw zorgverzekering? Er zijn al een aantal zaken bekend. Waaronder de nieuwe premie van Promovendum!

Zorgverzekering 2020

Zorgpremie 2020 is bekend!

Onze nieuwe premie voor volgend jaar is bekend. Benieuwd? Bekijk uw premie gelijk! Uiteraard profiteert u ook in 2020 van de beste zorg én service waar u blij van wordt.

Gratis Tandongevallenverzekering!

Nieuw bij Promovendum: u krijgt in 2020 een Tandongevallenverzekering cadeau bij uw basisverzekering! Hiermee bent u tot € 10.000 verzekerd voor tandartskosten na een ongeval!

Eigen risico zorgverzekering 2020? Blijft gelijk!

In 2019 is het verplichte eigen risico 385 euro. In het regeerakkoord is afgesproken dat dit bedrag tijdens de hele regeerperiode gelijk blijft. Hierdoor blijft het eigen risico voor de zorgverzekering in 2020 ook gewoon 385 euro. Fijn! Alles op een rijtje:

 • Verplichte eigen risico 2020: 385 euro.
 • Het vrijwillig verhogen van het eigen risico tegen een korting op uw zorgpremie blijft mogelijk: tot maximaal 885 euro.
 • Benieuwd wat er in 2020 onder het eigen risico valt? Bekijk onze themapagina.

Minder korting collectieve zorgverzekering in 2020

Een collectieve zorgverzekering is een verzekering met korting via een collectief. Bijvoorbeeld wanneer u zich verzekert via uw werkgever of een vereniging waar u lid van bent. Deze korting was altijd maximaal 10%, maar die gaat in 2020 flink omlaag. Vanaf volgend jaar krijgt u namelijk maximaal 5% collectiviteitskorting. Grote kans dat uw basispremie hierdoor stijgt. Reden van de wijziging: bij veel mensen sluit een collectieve zorgverzekering niet per se aan op de behoeften. Hierdoor zijn ze vaak alsnog duurder uit.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering 2020


1. Logeervergoeding van 75 euro per nacht

Woont u ver van een ziekenhuis en moet u voor langere tijd achter elkaar in het ziekenhuis zijn? Dan kunt u in 2020 een logeervergoeding krijgen. Deze is maximaal 75 euro per nacht. Er moet wel sprake zijn van drie aaneengesloten dagen van behandeling (let op: geldt niet bij opname. Dan slaapt u namelijk al in het ziekenhuis).

2. Zorg door specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten vergoed

In 2020 worden behandelingen door een specialist ouderengeneeskundige of arts verstandelijk gehandicapten vanuit de basisverzekering vergoed.

3. Vergoeding stoppen-met-roken programma’s in basispakket

In 2020 stoppen met roken? De programma’s hiervoor zaten al in het basispakket van de zorgverzekering. De kosten worden in 2020 niet meer verrekend met het eigen risico!

Gewijzigde vergoedingen

 • De eigen bijdrage voor kraamzorg gaat van 4,40 euro naar 4,50 euro.
 • De eigen bijdrage geboortecentrum gaat van 17,50 euro (35 per dag) naar 18 euro (36 per dag).
 • De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer gaat van 103 euro naar 105 euro.
 • De eigen bijdrage voor allergeenvrije schoenen en (semi-)orthopedische schoenen gaat van 65,50 euro naar 63,50 euro voor verzekerden onder de 16 jaar, en van 131 euro naar 127 euro voor verzekerden boven de 16 jaar.
 • De maximale vergoeding voor een bevalling in een ziekenhuis, geboortecentrum of verloskamer (zonder medische indicatie) gaat van 215 euro naar 219 euro.
 • De maximale vergoeding voor ziekenvervoer met eigen auto gaat van 0,30 euro naar 0,32 euro per kilometer.
 • Verzekerde moet toestemming aanvragen als er sprake is van revalidatiezorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
 • Verzekerde moet in enkele specifieke gevallen toestemming aanvragen als er sprake is van gespecialiseerde GGZ door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
 • Er is een verbod op akte van cessie als er sprake is van verpleging en/of verzorging door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
 • Voor volledige vergoeding van medicatie Stoppen-met-rokenprogramma moet verzekerde medicijnen afnemen via Apotheekzorg.
 • Verzekerde moet toestemming vragen voor fysiotherapie bij gesuperviseerde oefentherapie bij COPD en bij artrose van heup- of kniegewricht.

Zorgverzekering Promovendum

Elk jaar biedt Promovendum zeer uitgebreide én voordelige zorgverzekeringen. Benieuwd naar onze zorgverzekering in 2020? Bereken uw premie in 1 minuut.