mensen in keuken

Zo is jouw zorgpremie opgebouwd in 2021

Ieder jaar berekenen wij samen met onze risicodrager VGZ de premie van onze zorgverzekering. Om de premie te bepalen kijken we bijvoorbeeld naar de zorgkosten, hoeveel het kost om de zorgverzekering uit te voeren en de hoogte van het eigen risico. Wij leggen je hier graag meer over uit.

In onderstaand rekenvoorbeeld zie je hoe de jaarpremie* is opgebouwd:

Promovendum opbouw premie

* De hier genoemde premie is het gemiddelde van alle premies van de basisverzekeringen die VGZ biedt. De verschillen komen voort uit de specifieke afspraken per collectiviteit, de keuzevrijheid in het zorgaanbod en de inrichting van de dienstverlening.

Hieronder lees je meer over de opbouw van jouw jaarpremie in 2021.

Euro icoon

1. Rekenpremie (overheid)

Ieder jaar op Prinsjesdag maakt het ministerie de rekenpremie voor de zorgverzekering bekend. Deze rekenpremie baseert de overheid op de kosten van de zorg die zij komend jaar verwacht. Onder andere looninflatie, vergrijzing en medische ontwikkelingen, zorgden ervoor dat het ministerie voor 2021 hogere zorgkosten verwachtte. Goed om te weten: de rekenpremie bevat alleen de zorgkosten. Het ministerie houdt geen rekening met eventueel inkoopvoordeel en bedrijfskosten van zorgverzekeraars. Hierover lees je hieronder meer.

2. Resultaat verevening en zorginkoop

Verevening

We krijgen als zorgverzekeraar een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. Dit is de zogenaamde ‘vereveningsbijdrage’. Deze bijdrage zorgt ervoor dat iedere verzekeraar ongeacht de gezondheid en leeftijd van onze verzekerden, voor al hun verzekerden dezelfde premie rekenen.

 

Zorginkoop

Onze risicodrager VGZ koopt zorg voor ons in. Zij maken hiervoor afspraken met zorgverleners zoals huisartsen, ziekenhuizen en apothekers. Bijvoorbeeld afspraken over de kwaliteit van de zorg, hoe de zorgverlener met de klant omgaat en de kosten. Het doel is om goede kwaliteit zorg tegen een gunstige prijs in te kopen en ervoor zorgen dat mensen dichtbij huis en snel geholpen worden. Door deze kosten laag te houden, kan ook de premie laag blijven. Ook werkt VGZ met zorgverleners aan vernieuwingen voor betere zorg en het verlagen van de kosten. Samen zorgen ze ervoor dat de zorg betaalbaar blijft en dat er genoeg geld is voor de zorg die jij nodig hebt. Nu, én in de toekomst.

Helpdeskmedewerker icoon

3. Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten

Wij willen jou een goede verzekering bieden. Bijvoorbeeld door jou goed te informeren over je verzekering en vergoedingen. Om jou snel en goed te woord te staan, hebben we goed personeel nodig en betrouwbare automatisering. Ook hebben we een goed kantoorpand nodig. Schadebehandelingskosten zijn de kosten die we maken om de declaraties te verwerken. Al deze kosten samen zijn de bedrijfskosten. Wij kijken continu naar mogelijkheden om deze kosten te verlagen.

4. Inzet beleggingsopbrengsten

VGZ beheert de premiegelden die zij van haar verzekerden ontvangt op een verantwoorde en toekomstbestendige manier. VGZ spreidt daarom de risico’s. Het grootste deel van de beleggingen zit in vastrentende waarden. Omdat de rente laag is en omdat opbrengsten uit beleggingen onzeker zijn, verwerkt VGZ in 2021 geen toekomstig rendement uit beleggingen in de premie. 

Spaarvarken icoon

5 & 6. Onttrekking of toevoeging aan reserves

De overheid vraagt zorgverzekeraars een financiële reserve te hebben. Hiermee kunnen we als zorgverzekeraar een onverwachte tegenvaller opvangen. De zorg in Nederland wordt ieder jaar duurder, dit betekent dat ook onze reserves ieder jaar een beetje hoger moeten zijn. De hoogte van de reserves is gelijk aan de zorgkosten die we in drie maanden uitkeren aan al onze verzekerden.


Wanneer onze risicodrager VGZ meer inkomsten heeft dan uitgaven, kan zij een deel van dit positieve resultaat (de winst) teruggeven aan jou als verzekerde. In dit geval zakt de premie. Dit heet een onttrekking aan reserves. De onttrekking aan reserves is hoger dan de toevoeging aan reserves, hierdoor is er nul toevoeging aan reserves.

7. Opslag winst

Verzekeraars die gericht zijn op het maken van winst, rekenen een winstopslag bij de berekening van de premie. Maar VGZ heeft géén winstoogmerk en geen aandeelhouders. VGZ rekent dus ook geen winstopslag door in de premie.  

8. Collectiviteitskortingen

Via verschillende collectiviteiten geven we jou als verzekerde korting. Deze korting wordt als opslag op de rekenpremie opgenomen in de premie. 

9. Vrijwillig eigen risico

Kies je naast het wettelijk verplicht eigen risico ook voor extra vrijwillig eigen risico, dan krijg je korting. Deze kortingen nemen we als opslag op de rekenpremie mee in de premie. 

10. Oninbare premies

Niet iedereen betaalt de zorgpremie. Daarom moeten we inkomsten die we mislopen verrekenen in de premie. 

Contact

Chat Bel Mail