Algemeen

 1. Wat zijn de voordelen van Promovendum vergeleken met een budgetpolis?
 2. Waar kan ik de polisvoorwaarden zorgverzekering vinden?
 3. Eigen bijdrage zorg: wat is het en wat valt hieronder?
 4. Is de zorgverzekering een restitutie of natura verzekering?
 5. Werkt Promovendum met volumeafspraken of omzetplafonds?
 6. Wat verandert er in de zorgverzekering 2020?
 7. Door het coronavirus kan ik niet naar mijn zorgverlener toe. Krijg ik een consult op afstand vergoed?
 8. Zijn mijn partner en kinderen automatisch meeverzekerd als ik een zorgverzekering bij Promovendum afsluit?
 9. Heeft Promovendum toegang tot mijn gegevens?
 10. Hoe kan ik mijn ouders of iemand anders machtigen om medische informatie over mij op te vragen?
 11. Welke maatregelen neemt Promovendum tegen fraude in de zorg?
 12. Wat zijn de kosten van een behandeling in het ziekenhuis?
 13. Wat is UZOVI?
 14. Wanneer moet ik een zorgverzekering afsluiten?
 15. Wie is de zorgverzekeraar (risicodrager) van de zorgverzekering van Promovendum?
 16. Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?
 17. Vergoedt de zorgverzekering thuiszorg?
 18. Hoe meet Promovendum de kwaliteit van de verschillende ziekenhuisbehandelingen?
 19. Waarom heb ik een sms-code nodig in Mijn Promovendum?
 20. Wat zijn de aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknorm?
 21. Kunnen jullie mij helpen met zorgadvies of wachtlijstbemiddeling?
 22. Krijg ik een vergoeding voor de NIPT-test?
 23. Hoe zorgt Promovendum dat ik de beste zorg bij mij in de buurt krijg?
 24. Hoe vraag ik toestemming (een machtiging) aan?
 25. Wie is iptiQ?
 26. Houdt Promovendum rekening met de diversiteit van verzekerden bij het inkopen van zorg?
Terug
Uw zorgverzekering

Voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico gaat u naar Mijn Promovendum.


Log in
Meer informatie?

U kunt de voorwaarden van onze zorgverzekering eenvoudig online inzien.


Voorwaarden bekijken