mensen in keuken

Reglement hulpmiddelen

In het Reglement hulpmiddelen lees je per hulpmiddel informatie over het verkijgen hiervan. Bijvoorbeeld of dit in eigendom of bruikleen is, wat de gebruikstermijn is en eventuele bijzonderheden over de vergoeding. Ook staat hierin vermeld of je een verwijzing nodig hebt en of je vooraf toestemming aan moet vragen. Dit reglement hoort bij artikel 37 Hulpmiddelen en verbandmiddelen van onze verzekeringsvoorwaarden.

Contact

Chat Bel Mail