Zorgverzekering dekking

Bekijk wat verzekerd is

Hieronder vindt u de uitgebreide dekkingen van onze zorgverzekeringen in 2020. Wilt u die van 2019 inzien? Deze dekkingen bekijkt u hier. Wilt u uw eigen zorgkosten bekijken? Log in op Mijn Promovendum. Vragen over het coronavirus? Bekijk deze themapagina.

Gratis Tand­ongevallen­verzekering

Ongelukje gehad en hierdoor schade aan uw tanden? Dan bent u tot 10.000 euro voor deze tandartskosten verzekerd bij Promovendum. Deze verzekering krijgt u bij uw basisverzekering cadeau!

Tandartsverzekeringen 2020


Primair Royaal Optimaal
Tandartskosten 100% 100% 100%
Behandeling mondhygiënist 100% 100% 100%
Behandeling endodontoloog 100% 100% 100%
Behandeling parodontoloog 100% 100% 100%
Te declareren bedrag per jaar € 250 € 500 € 850
Vergoeding per jaar 100% € 0 tot € 250 100% € 0 tot € 500 100% € 0 tot € 500
70% vanaf € 500
Premie per maand 15,90
29,90
43,90

Aanvullende verzekeringen 2020

Wij werken samen met maar liefst 32.000 gecontracteerde zorgverleners. Bekijk het complete overzicht in onze Zorgzoeker.


Primair Royaal Ideaal Excellent
Meest gezocht
Anti­conceptie 100% 100% 100% 100%
Spoedeisende zorg (werelddekking) 100% 100% 100% 100%
Orthodontie tot 18 jaar - - - 80%
Alternatieve geneeswijzen 80% (€ 100)
€ 30 per behandeling
80% (€ 200)
€ 30 per behandeling
100% (€ 500)
€ 30 per behandeling
100% (€ 500)
70% (€ 500 - € 750)
€ 30 per behandeling
Fysiotherapie, Cesar en Mensendieck 6 behandelingen 9 behandelingen 20 behandelingen 40 behandelingen
Kraamzorg eigen bijdrage - - 50% 50%
Premie per maand 8,90
13,90
27,90
59,90
Alle dekkingen
Anticonceptie
Anti­conceptie 100% 100% 100% 100%
SOA preventief consult 1 consult 1 consult - -
Sterilisatie - 100% 100% 100%
Buitenland
Spoedeisende zorg (werelddekking) 100% 100% 100% 100%
Repatriëring 100% 100% 100% 100%
Vaccinatie buitenland - - - 100%
Gezondheid
Fitness 100% (€ 25) 100% (€ 25) - 100% (€ 25)
Griepvaccinaties - - - 100%
Herstellingsoorden - - € 25 per dag, 42 dagen
Gehele verzekeringsduur
€ 25 per dag, 42 dagen
Gehele verzekeringsduur
Kuuroorden - - 100% (€ 460)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 900)
Per 2 kalenderjaren
Leefstijltraining 100% (€ 100) 100% (€ 100) - 100% (€ 100)
Preventieve cursussen (afvallen en hartproblemen) - - - 100% (€ 150)
Per 2 kalenderjaren
Huidbehandelingen
Acnetherapie - - 100% (€ 185) 100% (€ 185)
Camouflage­therapie - - 100% (€ 185) 100% (€ 185)
Elektrische- of laserepilatie - - 100% (€ 185) 100% (€ 545)
Psoriasis­dagbehandeling - - 100% (€ 545)
Per 3 kalenderjaren
100% (€ 750)
Per 3 kalenderjaren
Hulpmiddelen
Batterijen hoortoestellen - - 100% (€ 25) 100% (€ 50)
Brillen en lenzen - - € 100
Per 2 kalenderjaren
€ 230
Per 2 kalenderjaren
Pruiken eigen bijdrage 100% (€ 50) 100% (€ 50) 100% (€ 100) 100% (€ 100)
Plakstrips Mammaprothese 100% (€ 50)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 50)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 50)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 50)
Per 2 kalenderjaren
Plaswekker 100% 100% 100% 100%
Overige hulpmiddelen - - - 100% (€ 455)
Letselschade
Verhaalservice letselschade
Medicijnen
Geneesmiddelen eigen bijdrage - - - 100% (€ 115)
Onderzoek
Sportmedisch onderzoek 100% (€ 115)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 115)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 115)
Per 2 kalenderjaren
100% (€ 115)
Per 2 kalenderjaren
Onderzoeken (o.a. uitstrijkje) - - 100%
1x per 24 maanden
100%
1x per 24 maanden
Orthodontie
Orthodontie tot 18 jaar - - - 80%
Orthodontie vanaf 18 jaar - - - 100% (€ 1.135)
Gehele verzekeringsduur
Plastische chirurgie
Plastisch chirurgie correctie oren t/m 12 jaar 100% 100% 100% 100%
Therapieën
Alternatieve geneeswijzen 80% (€ 100)
€ 30 per behandeling
80% (€ 200)
€ 30 per behandeling
100% (€ 500)
€ 30 per behandeling
100% (€ 500)
70% (€ 500 - € 750)
€ 30 per behandeling
Fysiotherapie, Cesar en Mensendieck 6 behandelingen 9 behandelingen 20 behandelingen 40 behandelingen
Stottertherapie 100% (€ 350)
Gehele verzekeringsduur
100% (€ 350)
Gehele verzekeringsduur
100% (€ 650)
Gehele verzekeringsduur
100%
Therapeutisch kamp voor kinderen t/m 16 jaar - - € 10 per dag, 42 dagen € 10 per dag, 42 dagen
Verblijf
Logieskosten eigen bijdrage - - 100% 100%
Voetbehandelingen
Voetbehan­deling / podo­therapieën 100% (€ 70) 100% (€ 70) 100% (€ 70) 100% (€ 150)
Pedicurezorg bij diabetes - - 100% (€ 70) 100% (€ 150)
Zwangerschap
Poliklinische bevalling (niet medisch) eigen bijdrage - - 50% 50%
Kraamzorg eigen bijdrage - - 50% 50%
Kraamzorg na adoptie - - 6 uur 6 uur
Kraamzorg na couveuseopname - - 6 uur 6 uur
Uitgestelde kraamzorg - - 6 uur 6 uur
Premie per maand 8,90
13,90
27,90
59,90

Basisverzekering 2020

Met onze zorgverzekering kunt u bij de beste zorgverleners in Nederland terecht. In onze Zorgzoeker ziet u welke dat zijn. Het wettelijk eigen risico geldt voor alle zorg die onder de basisverzekering valt, enkele uitzonderingen daargelaten.

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Basisverzekering
Meest gezocht
Kraamzorg thuis en geboortecentrum (maximaal 10 dagen vergoed en er geldt een eigen bijdrage van € 4,50 per uur)
Tandartskosten tot 18 jaar
Ziekenhuisverblijf
Ambulance
Geneesmiddelen / medicijnen (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage tot maximaal
€ 250)
Huisarts
Alle dekkingen
Anticonceptie
Anticonceptie tot 21 jaar (vergoeding volgens Genees­middelen­vergoedings­systeem)
Audiologische zorg
Hoortoestellen (25% eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 18 jaar)
Bevalling en kraamzorg
Bevalling ziekenhuis (met medische noodzaak)
Bevalling ziekenhuis (zonder medische noodzaak) (maximaal € 219 vergoed)
Bevalling thuis
Kraamzorg ziekenhuis
Kraamzorg thuis en geboortecentrum (maximaal 10 dagen vergoed en er geldt een eigen bijdrage van € 4,50 per uur)
Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie
Chronische aandoening tot 18 jaar (na toestemming)
Chronische aandoening vanaf 18 jaar (vanaf de 21ste behandeling)
Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per jaar)
Oefentherapie bij COPD (in stadium 2 of hoger van de GOLD classificatie. Bekijk hier de volledige vergoeding per klasse)
Oefentherapie bij etalagebenen (maximaal 37 behandelingen, gedurende maximaal 12 maanden, vanaf de 1e behandeling)
Oefentherapie bij knie-/heupartrose (maximaal 12 behandelingen, gedurende maximaal 12 maanden, vanaf de 1e behandeling)
Buitenland
Spoedeisende zorg (maximaal het tarief dat in Nederland gebruikelijk is voor een behandeling)
Niet-spoedeisende aandoeningen (na toestemming, tot 73% van het gemiddelde gecontracteerde tarief)
Medische specialistische zorg
Trombosedienst
Second opinion
Dialyse
Tandarts
Tandartskosten tot 18 jaar
Tandartskosten vanaf 18 jaar (zie hiervoor onze tandartsverzekeringen)
Gebitsprothese (eigen bijdrage 25%)
Volledige prothese op implantaten (eigen bijdrage 10% onderkaak, 8% bovenkaak)
Reparatie/rebasen gebitsprothesen (eigen bijdrage 10%)
Verblijf
Ziekenhuisverblijf
Revalidatie-instelling
Vervoer
Ambulance
Ziekenvervoer eigen auto (na toestemming: vergoeding van € 0,32 per kilometer en er geldt een eigen bijdrage van € 105 per jaar)
Openbaar vervoer of taxi (na toestemming; er geldt een eigen bijdrage van € 105 per jaar)
Inclusief
Dieetadvisering (maximaal 3 behandeluren per jaar)
Gecombineerde leeftstijlinterventies (GLI)
Geneesmiddelen / medicijnen (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage tot maximaal
€ 250)
Huisarts
Hulpmiddelen (voor meer informatie zie het Reglement hulpmiddelen)
IVF (maximaal 3 pogingen)
Logopedie
Psychologische zorg (GGZ: Geestelijke gezondheidszorg)
Plastische Chirurgie (na toestemming)
Vergoeding Verpleging en Verzorging
Revalidatie
Ziekenhuis
Ergotherapie (maximaal 10 uur per jaar)
Premie per maand 115,50
Was deze informatie nuttig?
Hartelijk dank voor het geven van uw feedback.
Op welke manier kunnen wij de informatie op deze pagina verbeteren?

Hartelijk dank voor uw reactie. Wij gaan onderzoeken of wij uw suggestie kunnen implementeren.

Wilt u graag een medewerker spreken, laat dan hieronder uw gegevens achter.

Naam
Telefoon
E-mail

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij hebben uw vraag of opmerking goed ontvangen.

Wat gaan wij nu voor u doen?

  • Wij leggen uw vraag of opmerking voor aan onze gespecialiseerde medewerkers.
  • Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Hebt u tussentijds vragen? Bel: 078 648 13 00. Wij beantwoorden uw vragen direct.

Vriendelijke groet,
Uw serviceteam van Promovendum

In bovenstaande vergoedingenoverzichten staat de maximale vergoeding vermeld. De uitkeringen zijn gebaseerd op zorg geleverd door gecontracteerde zorgverleners. De vergoedingen zijn per persoon, tenzij anders vermeld. Voor niet-gecontracteerde zorgverleners gelden andere vergoedingen. De overzichten zijn informatief en hebben wij zeer zorgvuldig samengesteld voor uw gemak. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Voor de officiële uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.