Studentenzorgverzekering dekking (oud)

Hieronder vind je de uitgebreide dekkingen van onze studentenzorgverzekering in 2019. Bekijk hier de dekking van 2020. Heb jij in 2019 je zorgverzekering niet gewijzigd? Dan blijft onderstaande voor jou van toepassing, afhankelijk van welke verzekeringen je hebt.

Aanvullende verzekeringen


Ready-2-Go Love-2-Move All-In-1
Verhaalservice letselschade
Repatriëring 100% - 100%
Spoedeisende zorg buitenland 100% - 100%
Anticonceptie - 100% 100%
Condooms - 100% (max. € 20) 100% (max. € 20)
Fitness (inschrijfkosten) - 100% (max. € 25) 100% (max. € 25)
Fysiotherapie, Cesar en Mensendieck - 8 behandelingen 10 behandelingen
Sportmedische keuring - € 115 per 2 kalenderjaren € 115 per 2 kalenderjaren
Leefstijltraining - - 100% (max. € 100)
Vaccinatie buitenland - - 100%
Alternatieve geneeswijzen - - 80% (max. € 200)
€ 50 per behandeling
Brillen en lenzen (vanaf -3 / +3) - - 100% (max. € 115)
Voetbehandeling / podotherapieën - - 100% (max. € 70)

Tandartsverzekering


Tandzorg Smile Tandzorg Smile
Tandartskosten 100%
Behandeling mondhygiënist 100%
Behandeling endodontoloog 100%
Behandeling parodontoloog 100%
Vergoeding per jaar € 350

Basisverzekering

Met onze studentenzorgverzekering kun je bij de beste zorgverleners in Nederland terecht. In onze Zorgzoeker zie je welke dat zijn.

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Basisverzekering
Meest gezocht
Kraamzorg thuis en geboortecentrum maximaal 10 dagen, eigen bijdrage € 4,40 per uur (€ 4,50 in 2020)
Tandartskosten tot 18 jaar
Ziekenhuisverblijf
Ambulance
Geneesmiddelen / medicijnen voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage tot maximaal
€ 250
Huisarts
Alle dekkingen
Audiologische zorg
Hoortoestellen 25% eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 18 jaar
Bevalling en kraamzorg
Bevalling ziekenhuis (met medische noodzaak)
Bevalling ziekenhuis (zonder medische noodzaak) maximaal € 215 vergoed (€ 219 in 2020)
Bevalling thuis
Kraamzorg ziekenhuis
Kraamzorg thuis en geboortecentrum maximaal 10 dagen eigen bijdrage € 4,40 per uur (€ 4,50 in 2020)
Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie
Chronische aandoening tot 18 jaar na toestemming
Chronische aandoening vanaf 18 jaar vanaf de 21ste behandeling
Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar maximaal 18 behandelingen per jaar
Oefentherapie bij COPD in stadium 2 of hoger van de GOLD classificatie. Bekijk hier de volledige vergoeding per klasse
Oefentherapie bij etalagebenen maximaal 37 behandelingen, gedurende maximaal 12 maanden, vanaf de 1e behandeling
Oefentherapie bij knie-/heupartrose maximaal 12 behandelingen, gedurende maximaal 12 maanden, vanaf de 1e behandeling
Buitenland
Spoedeisende zorg maximaal het tarief dat in Nederland gebruikelijk is voor een behandeling
Niet-spoedeisende aandoeningen na toestemming, tot 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief (tot 73% in 2020)
Medische specialistische zorg
Trombosedienst
Second opinion
Dialyse
Tandarts
Tandartskosten tot 18 jaar
Tandartskosten vanaf 18 jaar zie hiervoor onze aanvullende tandartsverzekeringen
Gebitsprothese eigen bijdrage 25%
Volledige prothese op implantaten eigen bijdrage 10% onderkaak, 8% bovenkaak
Reparatie/rebasen gebitsprothesen eigen bijdrage 10%
Verblijf
Ziekenhuisverblijf
Revalidatie-instelling
Vervoer
Ambulance
Ziekenvervoer eigen auto na toestemming, € 0,30 per kilometer, eigen bijdrage € 103 per jaar (€ 0,32 en € 105 in 2020)
Openbaar vervoer of taxi na toestemming; eigen bijdrage € 103 per jaar (€ 105 in 2020)
Inclusief
Dieetadvisering maximaal 3 behandeluren per jaar
Gecombineerde leeftstijlinterventies (GLI)
Geneesmiddelen / medicijnen voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage tot maximaal
€ 250
Huisarts
Hulpmiddelen voor meer informatie zie het Reglement hulpmiddelen
IVF maximaal 3 pogingen
Logopedie
Psychologische zorg (GGZ: Geestelijke gezondheidszorg)
Plastische Chirurgie na toestemming
Vergoeding Verpleging en Verzorging
Revalidatie
Ziekenhuis
Ergotherapie maximaal 10 uur per jaar