Mensen op de bank in woonkamer

Afschrijvingslijst

Deze lijst geldt als richtlijn om de (dag)waarde van de beschadigde zaken die geclaimd worden onder de inboedelverzekering of onder de reisverzekering te bepalen. Soms is het nodig dat een schade-expert de schade vaststelt. De afschrijvingspercentages die de schade-expert gebruikt, kunnen afwijken van de percentages in deze afschrijvingslijst.

Contact

Chat Bel Mail