School Afrika

De wereld om ons heen

We vinden dat ook de allerarmsten kans moeten hebben op onderdak, goede zorg en natuurlijk scholing. Promovendum reserveert een deel van haar winst voor de financiering van diverse ontwikkelingsprojecten over de gehele wereld. De meeste hulp gaat naar mensen in Afrika en het armste deel van Azië. Die hulp moet goed terecht komen. Daarom werken we samen met Stichting ’t Groenland.

 

Scholen, ziekenhuizen en kindertehuizen

Met onze projecten helpen we bij de bouw van scholen, hospitalen en kindertehuizen. Maar we kijken verder: de stichting zorgt ook voor onderwijs, begeleiding van docenten en de juiste materialen. Kinderen vertegenwoordigen de toekomst. Daarom is het belangrijk om juist in die groep te investeren.

 

Kleine organisaties

Een groot deel van onze hulp geven we aan kleine organisaties die zich inzetten voor kwetsbare kinderen en families. De financiële ondersteuning verloopt meestal via Nederlanders die hulp bieden op plaatsen waar dat het hardst nodig is.

Kinderen op school in Afrika

Twee projecten uitgelicht

Ghana

Samen met een andere stichting, hebben we een kindertehuis, scholen en een ziekenhuiskliniek gebouwd. Dat was nodig omdat primitieve schooltjes in dit gebied op instorten stonden en veel zwangere vrouwen het ziekenhuis niet levend haalden. Er staat een compleet nieuwe basisschool met 6 klassen. Er kunnen meer dan 1200 leerlingen naar school. De kliniek is uitgegroeid tot een volwaardige polikliniek, kraamkliniek, een consultatiebureau en eerste hulp post. Het project in Ghana heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. Daarom worden er nu extra leerkrachten en medici aangenomen.

Liberia

We zijn gestart met een schoolproject, nadat de oude school kapotgeschoten was tijdens de burgeroorlog in 2005. In 2012 was de school helemaal af. Het bouwen van een nieuwe basisschool heeft ervoor gezorgd dat honderden kinderen weer les krijgen. Helaas kreeg de school te maken met diefstal. Daarom is er een veilige muur om de school heen gebouwd. We hebben de school verboden om schoolgeld te vragen. Alle kinderen moeten onderwijs krijgen, niet alleen degenen die het kunnen betalen. Hierdoor is het aantal leerlingen gestegen. Op dit moment kunnen maximaal 500 kinderen naar de school toe. 

Kinderen in Afrika

Wat we willen bereiken

Het doel van ieder project is dat de lokale bevolking het uiteindelijk zelf overneemt en voortzet. Op deze manier blijven de positieve ontwikkelingen ook op lange termijn bestaan en kunnen we met de stichting weer hulp bieden aan volgende projecten.  

Contact

Chat Bel Mail