De wereld om ons heen

Wij zijn ons zeer bewust van de wereld om ons heen. Daarom vinden wij dat ook de allerarmsten kans moeten hebben op goede zorg en scholing. Promovendum reserveert een deel van haar winst voor de financiering van diverse ontwikkelingsprojecten over de gehele wereld. Dit doen wij door middel van de Stichting ’t Groenland.


Verbetering welzijn

Met onze projecten richten wij ons op de verbetering van het welzijn van kwetsbare groepen. Zo wordt er veel energie gestoken in de bouw van scholen, hospitalen en kindertehuizen. Maar we kijken verder: de stichting zorgt ook voor kwalitatief goed onderwijs, begeleiding van docenten en de juiste materialen. Kinderen vertegenwoordigen de toekomst en we moeten bij hen beginnen, willen zaken blijvend veranderen.


Onvoorwaardelijke inzet

Een groot deel van onze hulp verlenen wij aan mensen en kleine organisaties die zich inzetten voor kwetsbare kinderen en families. De financiële ondersteuning verloopt meestal via Nederlanders die belangeloos hulp bieden op plaatsen waar dat het hardste nodig is.


Wat we willen bereiken

Het doel van ieder project is dat de lokale bevolking dit uiteindelijk overneemt en zelfstandig voortzet. Op deze manier blijven de positieve ontwikkelingen ook op lange termijn bestaan en kunnen we met de stichting hulp bieden aan volgende projecten.


Goede doelen Promovendum

Twee projecten uitgelicht

Kenia

We zijn in Kenia begonnen met het opzetten van een groot project voor dove kinderen. Zij gaan vaak niet naar school, omdat doofheid nog niet overal geaccepteerd is. In samenwerking met diverse hulpverleners is de “Ambachtsschool” opgericht. Dit is een school waar dove kinderen na hun algemene opleiding gedurende twee jaar ambachten leren. Hierna is het voor hen mogelijk een beroep uit te oefenen en kunnen ze voor zichzelf en hun toekomstige gezinnen zorgen.


Oeganda

Wij zijn gestart met de ondersteuning van families in Oeganda. In samenwerking met een andere stichting stellen wij de basiselementen ter beschikking voor het starten van koffieplantages en kippen- en varkensfarms. We blijven de ontwikkelingen de komende jaren volgen en springen bij waar nodig, om ervoor te zorgen dat de deelnemende families zichzelf binnen enkele jaren van inkomsten kunnen voorzien.


In eigen land

De meeste hulp gaat naar mensen in Afrika en het armste deel van Azië. Maar af en toe komen we zeer kwetsbare mensen in onze eigen omgeving tegen, waarbij acute hulp soms een leven redt of leefbaarder maakt. Ook dan leveren we graag een bijdrage.


Bekijk ook