De wereld om ons heen

De wereld om ons heen: iets waar we ons zeer bewust van zijn. Daarom vinden wij dat ook de allerarmsten kans moeten hebben op onderdak, goede zorg en scholing. Promovendum reserveert een deel van haar winst voor de financiering van diverse ontwikkelingsprojecten over de gehele wereld. De meeste hulp gaat naar mensen in Afrika en het armste deel van Azië. Hiervoor werken we samen met Stichting ’t Groenland.


Verbetering welzijn

Met onze projecten richten wij ons op de verbetering van het welzijn van kwetsbare groepen. Zo wordt er veel energie gestoken in de bouw van scholen, hospitalen en kindertehuizen. Maar we kijken verder: de stichting zorgt ook voor kwalitatief goed onderwijs, begeleiding van docenten en de juiste materialen. Kinderen vertegenwoordigen de toekomst. Daarom moeten we bij hen beginnen, als we willen dat zaken blijvend veranderen.


Onvoorwaardelijke inzet

Een groot deel van onze hulp verlenen wij aan mensen en kleine organisaties die zich inzetten voor kwetsbare kinderen en families. De financiële ondersteuning verloopt meestal via Nederlanders die belangeloos hulp bieden op plaatsen waar dat het hardste nodig is.


Wat we willen bereiken

Het doel van ieder project is dat de lokale bevolking dit uiteindelijk overneemt en zelfstandig voortzet. Op deze manier blijven de positieve ontwikkelingen ook op lange termijn bestaan en kunnen we met de stichting hulp bieden aan volgende projecten.


Goede doelen Promovendum

Twee projecten uitgelicht

Ghana

Samen met een andere stichting die actief is in Ghana, hebben we een kindertehuis, scholen en een eerste hulp kliniek gebouwd. Dat was nodig omdat primitieve schooltjes in dit gebied op instorten stonden en veel zwangere vrouwen het ziekenhuis niet levend haalden. Inmiddels hebben kinderen in dit gebied een veilig thuis, krijgen ze weer onderwijs en kunnen vrouwen op een veilige manier bevallen. Er staat een compleet nieuwe basisschool met 6 klassen. Inclusief alles wat nodig is om kinderen les te geven. Dat zijn natuurlijk op de eerste plaats boeken, schriften en potloden. Inmiddels kunnen er meer dan 1200 leerlingen naar school. De kliniek is ook verder gegroeid tot een volwaardige polikliniek, kraamkliniek, een consultatiebureau en eerste hulp post.

Actueel

Het project in Ghana heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. Daarom worden er nu extra leerkrachten en medici aangenomen. Het belangrijkste doel voor de komende jaren is genoeg geld in te blijven zamelen. Alleen zo kunnen we zorgen dat alle kinderen een veilig thuis hebben, verzorging krijgen en een opleiding kunnen volgen. Alles wat nodig is om een kind uiteindelijk op eigen benen te laten staan. Dit project blijven we financieel ondersteunen.


Liberia

In Liberia zijn we gestart met een schoolproject, nadat de oude school kapotgeschoten was tijdens de burgeroorlog in 2005. In 2012 was de school helemaal af. Een flink project dus! Het bouwen van een nieuwe basisschool heeft ervoor gezorgd dat honderden kinderen weer les krijgen. Helaas kreeg de school te maken met diefstal. Daarom is er een veilige muur om de school heen gebouwd. We hebben de school verboden om schoolgeld te vragen. Alle kinderen moeten onderwijs krijgen. Niet alleen degenen die het kunnen betalen. Hierdoor is het aantal leerlingen enorm gestegen. Op dit moment kunnen maximaal 500 kinderen naar de school toe.

Het vervolg

Het onderhouden van de school vinden we belangrijk. Op korte termijn komen er speeltoestellen voor de kinderen en wordt er geïnvesteerd in nieuw materiaal zoals nieuwe boeken en nieuw meubilair. De laatste ontwikkeling is de net nieuw geopende peuter- en kleuterschool in één van de lokalen op het terrein. Als de kinderen al op jonge leeftijd naar school gaan, voorkom je dat ze een grote achterstand oplopen. Dat risico is veel groter als ze op latere leeftijd naar school gaan. Door dit project te blijven steunen, kunnen we zorgen voor goed onderwijs in een veilige omgeving.Bekijk ook