Wat valt er onder eigen risico 2020?


Stel: u gaat naar het ziekenhuis voor een behandeling of brengt een bezoek aan de huisarts of tandarts. Weet u welke medische kosten u zelf moet betalen? Voor veel mensen is niet duidelijk wat het eigen risico inhoudt. Hoe zit het precies en wat valt er onder ‘eigen risico zorgverzekering' in 2020?

Eigen risico 2019

Wat is eigen risico?

Sinds 2008 heeft de overheid een eigen risico voor de zorgverzekering verplicht gesteld. Het eigen risico is het bedrag dat u jaarlijks zelf betaalt aan zorgkosten.

Wat valt er onder het eigen risico in 2020?

Het eigen risico geldt alleen voor zorg die onder de basisverzekering valt. Bijvoorbeeld wanneer u naar het ziekenhuis gaat. Er zijn wel een paar uitzonderingen.

Het verplicht eigen risico geldt niet voor:

 • Huisartsbezoeken. Behandelingen en consulten bij de huisarts worden vergoed. Het eigen risico geldt wel voor bloedonderzoek (bloedprikken) en medicijnen die de huisarts voorschrijft.
 • Kraamzorg en verloskundige zorg. Hieronder valt onder andere echografie (voorgeschreven door de dokter, gynaecoloog of verloskundige), ziekenhuisopname tijdens zwangerschap (in verband met complicaties), gebruik van de verloskamer, ziekenhuisopname bij bevalling, kraamzorg en een 20-wekenecho. Houdt u er rekening mee dat hiermee samenhangende kosten niet tot de uitzonderingen behoren. Dit betekent dat bijvoorbeeld medicijnen, bloedonderzoek, prenatale diagnostiek of ziekenvervoer wel meetellen voor het verplicht eigen risico.
 • Verzekerden onder de 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn meeverzekerd op de zorgpolis van hun ouders.
 • Gecombineerde leefstijlinterverntie (GLI).
 • Verpleging of verzorging (natura of Zvw-pgb).
 • Kosten voor stoppen-met-roken programma’s.
 • Nacontroles van een nier- of leverdonor plus vervoer van een donor.
 • Hulpmiddelen in bruikleen.
 • Zorg vanuit Wlz (Wet langdurige zorg).
 • Tandartsbehandelingen. Het eigen risico geldt niet wanneer u naar de tandarts gaat, enkele uitzonderingen daargelaten. Heeft u een tandartsverzekering? Dan dekt uw zorgverzekeraar de kosten tot het maximale bedrag waarvoor u verzekerd bent. Bent u niet extra verzekerd? Dan betaalt u zelf de rekening. Orthodontie wordt niet gedekt via een tandartsverzekering. Hiervoor heeft u een aanvullende verzekering nodig.
 • Aanvullende verzekeringen. Het eigen risico geldt niet voor zorg die onder uw aanvullende verzekering valt.
 • Eventuele eigen bijdragen en/of eigen betalingen.

Eigen risico zorgverzekering 2020

De overheid bepaalt elk jaar opnieuw het verplichte eigen risico. Het eigen risico blijft in 2020 gelijk: 385 euro. Dit betekent dat de zorgkosten tot een bedrag van 385 euro voor uw eigen rekening zijn (mits uiteraard het eigen risico van toepassing is).

Het is ook mogelijk om het eigen risico vrijwillig te verhogen. Dit kan in 2020 weer tot maximaal 885 euro. Mocht u hiervoor kiezen, dan kunt u een korting op uw maandelijkse zorgpremie ontvangen. Goed om te weten: aan begin van elk kalenderjaar staat de teller van het eigen risico weer op nul.

Uw zorgpremie in 2020

Naast het eigen risico ook benieuwd naar de voordelige zorgpremie van Promovendum voor 2020? Bereken uw premie in 1 minuut.