Fraude in de zorg: Voorkomen of genezen?


Elk jaar declareren zorginstellingen in Nederland 50 tot 180 miljoen euro te veel bij zorgverzekeraars. Dat meldde het RTL Nieuws op basis van een conceptrapport van het ministerie van Volksgezondheid. Zo worden er bijvoorbeeld declaraties ingediend voor de kosten van cosmetische ingrepen. Deze worden alleen vergoed door verzekeraars als de behandeling medisch noodzakelijk is. Dit is zeer weinig het geval. Een ooglidcorrectie wordt in de meeste gevallen uitgevoerd voor een mooier uiterlijk en niet omdat de patiënt een aangeboren afwijking heeft. Toch declareren zorginstellingen jaarlijks ruim 20.000 van dit soort operaties als een medische ingreep. Zorgverzekeraars Nederland onthulde dat er in 2011 zelfs in totaal voor 1 miljard euro aan onterechte declaraties is ingediend.

Zorgfraude door de verkeerde codes

Binnen de zorg wordt gewerkt met een codesysteem (DOT’s, voorheen DBC’s). Zorgverleners geven met codes aan welke behandelingen hun patiënten hebben gehad. Deze codes komen op de rekening te staan. Er bestaan duizenden verschillende codes. En er zijn net zo veel combinatie-behandelingen mogelijk. Niet echt inzichtelijk. En daar gaat het dan ook mis. Zorgverleners die frauderen zetten andere codes op de rekening. Ze vermelden duurdere behandelingen of behandelingen die nooit hebben plaatsgevonden. Soms worden behandelingen zelfs tweemaal opgegeven.

Het kan ook u overkomen

U heeft een ongeluk en bent gewond aan uw been. U gaat eerst naar de Eerste Hulp en daar worden röntgenfoto’s gemaakt. Uitslag: een beenbreuk. Gelukkig is het een eenvoudige breuk. U krijgt een gipsbehandeling, waardoor de botten binnen enkele weken weer aan elkaar groeien. De rekening krijgt u niet te zien. Die wordt meteen doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar ontvangt de ziekenhuisrekening met daarin de DOT-codes. Deze geven aan dat u een complexe botbreuk heeft gehad. Daarom kreeg u de uitgebreide behandeling: een operatie, meerdere controles en een langdurige revalidatie. Oftewel het ziekenhuis vraagt duizenden euro’s meer voor een behandeling die u helemaal niet gehad heeft.

Gevolg van de zorgfraude?

Door zorgfraude stijgen de zorgkosten. Hierdoor worden zorgverzekeraars bijna verplicht om de zorgpremies te verhogen. Promovendum biedt een lage zorgpremie. Dat willen we graag zo houden. Nu en in de toekomst. Daarom maakt Promovendum zich sterk om fraude in de zorg te voorkomen.

Wat doet Promovendum om zorgfraude te voorkomen?

Vanaf 2014 moeten declaraties van zorgverleners verplicht meer informatie bevatten. Deze extra informatie zorgt ervoor dat verzekeraars kunnen nagaan welke behandeling bij welke zorginstelling geregistreerd staat. Promovendum is alert op zorgfraude. Wij hanteren altijd strenge voorwaarden in onze samenwerking met zorgverleners. Dat zullen we blijven doen. Maar we voeren ook verbeteringen door:

  • Al in januari zijn we overgestapt naar een nieuw declaratiecentrum, dat declaraties nog beter in kaart brengt en beoordeelt.
  • Hierdoor kan een strengere controle op zorgfraude plaatsvinden.
  • Wij zorgen ervoor dat u binnenkort uw ingediende declaraties zelf online kunt volgen.

Wat kunt u zelf doen tegen zorgfraude?

U kunt helpen om zorgfraude te voorkomen. Klopt uw ziekenhuisrekening wel? Als u het niet vertrouwt, neem dan contact op met uw zorginstelling. Vraag om verduidelijking. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Promovendum. Wij helpen u graag. Bel: 078 648 13 00 of stel uw vraag online.