Eigen risico zorgverzekering en eigen bijdrage: de verschillen


Er is veel onduidelijkheid omtrent het eigen risico zorgverzekering en de eigen bijdrage zorg. Wanneer moet u betalen en hoe worden de kosten met u verrekend?

Wat valt onder het eigen risico zorgverzekering?

Het ‘verplicht eigen risico zorgverzekering’ betekent dat u een deel van uw zorgkosten zelf moet betalen, tot een maximumbedrag per jaar. Stel dat u uw been heeft gebroken. Dan vallen de kosten van de ziekenhuisbehandeling onder de ‘vergoedingen basisverzekering’. Helaas krijgt u niet alles vergoed, want u moet een bedrag aan eigen risico betalen. In 2017 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-. Is uw ziekenhuisrekening € 2000,-? Dan betaalt u € 385,- (als u eerder in dat jaar nog geen medische kosten heeft gehad). De rest van de ziekenhuisrekening wordt betaald door uw zorgverzekeraar. In praktijk schiet de zorgverzekeraar meestal alle kosten voor en het eigen risico wordt later met u verrekend.

Wat valt onder de eigen bijdrage zorg?

Naast het eigen risico zorgverzekering, heeft de overheid bepaald dat er voor sommige zorgsoorten ook een ‘eigen bijdrage zorg’ moet worden betaald. Dit is ook een bedrag dat u zelf moet betalen, wanneer u gebruikmaakt van bepaalde zorg die onder de basisverzekering valt. Maar, in tegenstelling tot het eigen risico, verschilt de hoogte van de eigen bijdrage per zorgsoort. Voor kraamzorg geldt bijvoorbeeld een specifieke ‘eigen bijdrage kraamzorg’. Maakt u gebruik van zittend ziekenvervoer? Dan geldt er in 2017 een eigen bijdrage van € 100,- (per kalenderjaar). Elk jaar varieert de eigen bijdrage zorg.

Verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico

De eigen bijdrage zorg is niet hetzelfde als het eigen risico zorgverzekering. Als er voor zorgkosten een eigen bijdrage geldt, dan betaalt u die eerst. Daarna wordt het eigen risico verrekend. Laten we even het voorbeeld aanhouden van het zittend ziekenvervoer:

U heeft een gebroken been en u wilt een paar keer gebruikmaken van een rolstoeltaxi. Kosten zittend ziekenvervoer: € 200,-. Wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer: € 100,-. Dit bedrag betaalt u zelf. Dan blijft er nog € 100,- van de nota over. Wie betaalt dit: u of de zorgverzekeraar? U, want het bedrag valt onder het verplicht eigen risico. Restant eigen risico zorgverzekering voor het kalenderjaar 2016: € 385 min €100,- = € 285,-.

Veranderingen in de zorg 2017

Het einde van het jaar nadert snel. Velen zijn nieuwsgierig naar de ‘veranderingen in de zorg 2017’. Benieuwd naar de basisverzekering in 2017? Klik hier of bereken uw zorgpremie.