zorgverzekering

Wat moet ik weten over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)?

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee je zelf zorg inkoopt.

 

Pgb aanvragen

Je maakt een afspraak met de verpleegkundige. Hij of zij beoordeelt of je een indicatie krijgt. Is dit het geval? Vul dan samen met de verpleegkundige het aanvraagformulier in. De ingevulde formulieren kan je zelf bij ons indienen. Wij beoordelen jouw aanvraag voor een Zvw-pgb. Hiervoor gebruiken wij de regels uit het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging.

 

Verpleging en verzorging thuis thuis regelen

Jouw huisarts, ziekenhuis of wijkteam verwijst je door naar een verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie. Je kunt ook zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie. Thuiszorgorganisaties vind je in onze Zorgzoeker. Samen met jouw verpleegkundige maak je een zorgplan. Hierin staat welke zorg je nodig hebt, hoe vaak je zorg krijgt, en hoe lang is zorg nodig. De zorgaanbieder levert de zorg en dient de rekening direct bij ons in. 

 

Regel zelf een zorgaanbieder met een pgb

Als je intensief of langdurig zorg nodig hebt, kan je in sommige gevallen ook een pgb aanvragen. Hiermee krijg je een bepaald budget wat je kunt besteden aan de zorgaanbieder die jij wilt. Dit kan ook een naaste van je zijn. Belangrijk: je moet zelf een zorgovereenkomst afsluiten en zelf de administratie voor jouw pgb bijhouden.

 

Pgb declareren

Je declareert achteraf de kosten bij ons. Je kunt dus alleen zorg declareren die je al hebt gekregen. Als de zorg wordt gegeven door een formele zorgaanbieder zoals een thuiszorginstelling, kies je het Restitutieformulier pgb formele zorgaanbieder. Als de zorg wordt gegeven door een natuurlijk persoon zoals een van jouw naasten, kies je het Restitutieformulier pgb natuurlijk persoon. De nota of rekening kan je laten invullen door de zorgaanbieder. 

 

De kosten dien je online in via Mijn Promovendum of per post, naar Promovendum, t.a.v. Team Medisch Advies, Postbus 148, 8200 AC Lelystad.

 

Eigen risico en eigen bijdrage

Je hoeft geen eigen risico of eigen bijdrage over jouw pgb te betalen.

 

Overstappen van zorgverzekering

Wanneer je overstapt naar een andere zorgverzekeraar, neemt jouw nieuwe verzekeraar de toegekende indicatie over. Een voorwaarde is wel dat de toegekende indicatie nog niet is verlopen. Wanneer je wilt dat de nieuwe zorgverzekeraar de indicatie overneemt, moet je de pgb toekenningsbrief naar jouw nieuwe zorgverzekeraar sturen. Houd er wel rekening mee dat jouw nieuwe zorgverzekeraar met andere tarieven kan rekenen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van jouw pgb.

Zorgverzekering icoon Promovendum

Zorgverzekering afsluiten?

Kies voor onze voordelige zorgverzekering! Zorgpremie 2021 als eerste weten? Meld je aan en ontvang de premie per e-mail.

Bereken jouw premie
Info icoon rond

Meer informatie?

Bekijk de uitgebreide voorwaarden van onze voordelige zorgverzekering of het verkorte dekkingsoverzicht.

Bekijk dekkingen

Contact

Chat Bel Mail