Basisverzekering

 1. Vergoedingen basisverzekering: wat zit er in de basisverzekering 2020?
 2. Wat zijn de gevolgen als ik geen zorgverzekering heb?
 3. Krijg ik zittend ziekenvervoer vergoed?
 4. Krijg ik een kunstgebit of gebitsprothese vergoed?
 5. Wat zijn de vergoedingen van de basisverzekering?
 6. Wanneer krijg ik fysiotherapie bij COPD vergoed vanuit de basisverzekering?
 7. Ik heb een hoortoestel nodig. Kan ik een vergoeding voor hoortoestellen krijgen?
 8. Krijg ik ergotherapie vergoed?
 9. Wanneer krijg ik anticonceptie vergoed?
 10. Wordt een bezoek aan een sportarts vergoed?
 11. Ik wil graag naar een diƫtist. Krijg ik hiervoor een vergoeding?
 12. Vergoeden jullie ook ooglaseren?
 13. Wat moet ik weten over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)?
 14. Wat krijg ik vergoed voor thuisdialyse?
 15. Kan ik een vergoeding krijgen voor Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)?
 16. Wat krijg ik vergoed voor palliatief terminale zorg en hoe regel ik dit?
 17. Ik heb diabetes. Is er een vergoeding voor hulpmiddelen?
 18. Wat krijg ik vergoed voor begeleiding bij dementie (casemanagement)?
 19. Ik ga mijn basisverzekering bij Promovendum stopzetten. Wat gebeurt er dan met mijn aanvullende verzekering?
 20. Wordt iedereen geaccepteerd voor de basisverzekering van Promovendum?
 21. Wordt een cursus EHBO vergoed?
 22. Is er een vergoeding voor pruiken?
 23. Ik wil graag ondersteuning bij stoppen met roken. Waar kan ik dit krijgen?
 24. Wordt een ooglidcorrectie vergoed?
 25. Wordt logopedie voor mij en/of mijn kinderen vergoed?
 26. Wordt mijn IVF-behandeling vergoed?
 27. Ik heb slaapapneu. Wat krijg ik vergoed?
 28. Wat is de vergoeding voor behandelingen bij de dermatoloog?
 29. Wat is de vergoeding voor de behandeling van spataderen?
 30. Is er een vergoeding voor therapeutisch elastische kousen?
 31. Welke organisaties ondersteunen mij als mantelzorger?
 32. Wordt een traject bij de psycholoog vergoed?
 33. Ik heb een gebitsprothese nodig. Krijg ik hier een vergoeding voor?
Terug

Staat uw vraag er niet bij?

Mail ons
Uw zorgverzekering

Voor al uw zorgdeclaraties en de stand van uw eigen risico gaat u naar Mijn Promovendum.


Log in
Meer informatie?

U kunt de voorwaarden van onze zorgverzekering eenvoudig online inzien.


Voorwaarden bekijken