mensen in keuken

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Voor verpleging en verzorging is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) aan te vragen. In dit reglement lees je hier meer over. Dit Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging hoort bij artikel 14 Verpleging en verzorging van onze verzekeringsvoorwaarden.

Contact

Chat Bel Mail