mensen in keuken

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg basisverzekering

In deze lijst vind je de maximale vergoedingen als je naar een zorgverlener gaat met wie wij geen contract hebben in 2021. Deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg hoort bij artikel 1.4 van de voorwaarden.

 

Bekijk ook de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg aanvullende verzekeringen.

Contact

Chat Bel Mail