mensen in keuken

Declaratieformulier pgb informele zorgaanbieder

Heb je een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) voor verpleging en/of verzorging door een natuurlijk persoon? Declareer online via Mijn Promovendum, of stuur het ingevulde formulier pgb persoonsgebonden budget op naar: Promovendum, Postbus 148, 8200 AC Lelystad.

 

Maak je gebruik van een formele zorgverlener? Bijvoorbeeld thuiszorg. Gebruik dan het Declaratieformulier pgb formele zorgaanbieder.

Contact

Chat Bel Mail