mensen in keuken

Aanvraagformulier zorg binnen de GZSP

Om voor deze zorg in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig of tot 1 april 2021 een geldig CIZ-indicatiebesluit voor extramurale behandelingen/Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen. Meer informatie is te vinden in de polisvoorwaarden (artikel 12).

Contact

Chat Bel Mail