Kraamzorg & zorgverzekering: de feiten op een rij


Kraamzorg blijft in het basispakket. Dit heeft minister Edith Schippers eerder besloten. “Kraamzorg is noodzakelijk voor het herstel van de moeder en een goede start voor het kind.” Daar sluiten wij ons volledig bij aan! Hoe zit het eigenlijk met kraamzorg en uw zorgverzekering?

Kraamzorg vergoeding

Kraamzorg

Als zwangere vrouw kiest u zelf waar u bevalt: thuis, in een geboortecentrum of in het ziekenhuis. Soms is het medisch noodzakelijk dat u in het ziekenhuis bevalt.

Uren kraamzorg

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op minimaal 24 uur tot maximaal 80 uur kraamzorg. De uren worden verdeeld over maximaal 10 dagen, gerekend vanaf de dag van de bevalling. Bevalt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u eerst hier kraamzorg. Gaat u vervolgens naar huis? Dan krijgt u thuis de resterende uren kraamzorg.

Waar kunt u terecht?

Kraamzorg moet worden verleend door een gediplomeerde kraamverzorgende of verpleegkundige. U kunt in de beste ziekenhuizen terecht. Wilt u in een geboortecentrum bevallen? Dan kunt u terecht bij een door ons gecontracteerd geboortecentrum. Een overzicht van de zorgaanbieders waarmee we een contract hebben vindt u in onze Zorgzoeker.

Eigen bijdrage

De overheid heeft bepaald dat er een wettelijke eigen bijdrage geldt voor kraamzorg. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. Uitzondering is kraamzorg in het ziekenhuis met medische noodzaak: hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Heeft u een aanvullend pakket Ideaal of Excellent? Dan vergoeden wij de kosten van de eigen bijdrage.

Kraamzorg aanvragen: doe het op tijd!

Vraag kraamzorg minimaal 5 maanden voor uw vermoedelijke bevallingsdatum aan. Wilt u in 3 minuten op de hoogte zijn van álles wat u moet weten over kraamzorg? Bekijk dan onze speciale themapagina over kraamzorg.