Buitenlandse zorgkosten declareren


Bent u dit jaar al in het buitenland geweest en heeft u daar zorg nodig gehad? Het indienen van de rekening voor buitenlandse zorgkosten gaat net iets anders dan bij Nederlandse zorgkosten. Wij leggen het u graag uit.

Buitenlandse zorgkosten indienen

Wat moet er op uw buitenlandse zorgnota staan?

In Nederland zijn er afspraken gemaakt over wat er op een zorgnota moet staan. Zorgverleners weten vaak precies wat er op uw rekening moet staan, zodat u deze kunt declareren. In het buitenland kan de werkwijze van zorgverleners hiervan afwijken. Daarom is er informatie over uw behandeling nodig. Om de declaratie te verwerken, moet de rekening aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De nota moet in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans zijn. Hiermee voorkomt u vertaalkosten.
  • Op de nota moeten uw persoonlijke gegevens staan, namelijk uw voorletters, achternaam en geboortedatum.
  • Daarnaast moet er informatie over de behandeling op de nota staan. Het gaat om: de datum, het bedrag van de behandeling, de naam, het adres en een paraaf van de zorgverlener en de gestelde diagnose of een omschrijving van de klachten en een precieze beschrijving van de kosten.

Checklist buitenlandse zorgnota

Om het voor u gemakkelijk te maken, hebben we een speciale checklist voor u gemaakt. Download dit lijstje heel eenvoudig als pdf bestand en bewaar hem op uw telefoon. U vindt de Checklist buitenlandse zorgnota bij onze overige downloads.

Buitenlandse zorgkosten indienen per post

Er wordt helaas nog altijd veel fraude gepleegd met buitenlandse zorgkosten. Dit willen wij graag voorkomen. Daarom moet de nota aan de hierboven gestelde eisen voldoen en hebben wij de originele nota nodig, en geen kopie. U kunt daarom alleen per post declareren.

Wilt u een buitenlandse zorgnota indienen, doorloop dan de volgende stappen:

  • Stap 1: Download en print het Declaratieformulier zorgkosten buitenland. U vindt dit formulier bij onze downloads.
  • Stap 2: Pak de nota erbij en vul het formulier aan de hand hiervan in.
  • Stap 3: Doe het declaratieformulier samen met de originele nota in een envelop. Bewaar zelf een kopie van de nota.
  • Stap 4: Heeft u een recept, verwijsbrief of bij opname een medisch rapport ontvangen? Voeg deze dan ook toe.
  • Stap 5: Stuur dit op naar Promovendum, Postbus 148, 8200 AC Lelystad.

Hierna gaan wij direct voor u aan de slag. U ontvangt net als bij Nederlandse zorgnota’s een vergoedingenoverzicht per mail. Hier staat op wat er voor u wordt vergoed en of u eventueel nog eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen.

Spoedeisende zorg? Bel onze Alarmcentrale

Gaat het om spoedeisende zorg in het buitenland? Bel dan altijd met onze Alarmcentrale: 078 648 13 20. Zij zorgen er onder andere voor dat de afhandeling van uw declaratie goed gaat en kunnen eventueel zorgkosten voor u voorschieten. Wilt u weten wat zij verder allemaal voor u kunnen betekenen? Lees meer over onze Alarmcentrale.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of het declareren van uw buitenlandse zorgnota? Bel 078 648 13 00 of stel uw vraag online. Wij helpen u graag!