Assurantiebelasting per 1 januari 2013 verhoogd


Op veel verzekeringen wordt assurantiebelasting geheven. Deze van rijkswege opgelegde heffing bedroeg vorig jaar nog 9,7%. Met ingang van 1 januari is de assurantiebelasting echter verhoogd tot 21%. En dat terwijl in het regeerakkoord van VVD en PvdA was afgesproken dat dit pas per 1 april zou gebeuren. De belasting wordt geheven over de premie inclusief de poliskosten. Verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht deze belasting bij het innen van de verzekeringspremie in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

Op welke verzekeringen van toepassing?

Over bijna alle zakelijke en particuliere verzekeringen wordt assurantiebelasting geheven. Er zijn een aantal uitzonderingen. Dit zijn onder andere uw zorgverzekering, de uitvaart- en ongevallenverzekering en de levensverzekering.

Verhoging ontlopen?

In de diverse media werden mogelijkheden besproken om de verhoging te ontlopen. De meest besproken mogelijkheid betrof het opzeggen van de betreffende polis. Door vervolgens een nieuwe polis af te sluiten en deze vooraf per jaar te betalen zou men de verhoging van de assurantiebelasting een jaar voor zijn. De Minister voorzag hierdoor fors minder inkomsten in de Staatskas (er was in totaal 1,2 miljoen berekend) en kondigde aan in die gevallen een naheffing op te leggen.

Wat betekent dit voor u?

Promovendum is wettelijk verplicht om vanaf 1 januari de extra assurantiebelasting door te berekenen. Dat betekent dat wij voor al uw na 1 januari lopende verzekeringen, waarop assurantiebelasting van toepassing is, het nieuwe belastingpercentage van 21% gaan rekenen.

Heeft u vragen over de verhoging van de assurantiebelasting? Dan kunt u ons mailen of bellen via 078 648 13 00.