mensen met kleurrijke kleding

Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis van verzekeren. Wij gaan er vanuit dat onze (potentiële) klanten de waarheid vertellen. Wanneer klanten dit niet doen, plegen zij fraude. Promovendum veroordeelt iedere vorm van fraude. Fraude raakt namelijk niet alleen de belangen van Promovendum zelf, maar uiteindelijk ook onze klanten. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. En als iemand toch fraudeert? Dan pakken we dat aan. Hoe we fraude aanpakken, beschrijven we in dit fraudebeleid.

 

Wat is fraude?

Wij vertrouwen erop dat onze klanten altijd eerlijk zijn bij het aanvragen van een verzekering en het indienen van een schadeclaim. Als iemand onterecht geld of een service van ons probeert te krijgen, is er sprake van fraude. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Opzettelijk onjuiste informatie geven bij het aanvragen van een verzekering;
 • Bij een schademelding niet de waarheid vertellen;
 • Bewust informatie achterhouden;
 • Documenten vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen;
 • Een schade in scène zetten of verzinnen;
 • Meer claimen dan de werkelijke schade door te liegen over het bedrag of de hoeveelheid spullen.

 

Hoe bestrijden wij fraude?

Dit begint al tijdens de aanvraagprocedure van een verzekering. Hierbij checken wij, onder andere, relevante informatie over het schade- en verzekeringsverleden van de aanvrager en andere belanghebbenden bij de verzekering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de databank van Stichting CIS. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS.

 

Ons online aanvraagformulier is voorzien van meerdere geautomatiseerde controles, waarmee we een bepaalde mate van zekerheid creëren over de juistheid van de opgegeven informatie. Is de gegeven informatie voor ons niet duidelijk, dan vragen wij aanvullende informatie op. Pas als de verzekeringsaanvraag definitief door ons is goedgekeurd, gaat de verzekering in.

 

Ook bij het beoordelen van een schadeclaim raadplegen wij verschillende bronnen en vragen wij voldoende bewijsstukken op ter onderbouwing van de schadeclaim. Waar nodig stellen wij nader onderzoek in. Onze afdeling Onderzoek geeft regelmatig trainingen en bespreekt fraudegevallen onder andere met onze schadespecialisten en specialisten verzekeringsaanvragen. Zo blijven onze medewerkers continue alert op mogelijke fraudesignalen. Voor het doen van nader onderzoek gebruiken wij ook externe onderzoeksbureaus. Deze onderzoeksbureaus houden zich aan de wet- en regelgeving voor het uitvoeren van onderzoeken en verwerken van persoonsgegevens.

 

Wat doet Promovendum bij fraude?

Als blijkt dat iemand fraude heeft gepleegd, kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 • De betreffende verzekering en overige verzekeringen bij Promovendum en/of een ander label bij ons weigeren of per direct opzeggen;
 • De ingediende schadeclaim niet of niet volledig uitbetalen;
 • Het (onterecht) uitbetaalde schadebedrag terugvorderen;
 • De gemaakte (onderzoeks)kosten in rekening brengen;
 • Aangifte doen bij de politie;
 • Wij kunnen kosten in rekening brengen bij de fraudeur via SODA. Kijk voor meer informatie op de website van SODA;
 • Wij kunnen de persoonsgegevens van de fraudeur opnemen in de Gebeurtenissenadministratie, het Intern Verwijzingsregister, het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister. Registraties in het Extern Verwijzingsregister zijn zichtbaar voor andere verzekeraars. Op die manier wordt voorkomen dat iemand die fraude heeft gepleegd zich zomaar ergens anders weer kan verzekeren.

 

Bij wie kun je een fraudegeval melden?

Wil je fraude melden of heb je vragen over fraude? Neem dan contact op met onze Afdeling Onderzoek. Stuur ons een e-mail of bel: 078 648 13 85.

Heb je nog vragen?

Onze autopremie voordeliger? 

Contact

Chat Bel Mail