mensen in keuken

Eigen risico zorgverzekering

Het eigen risico zorgverzekering is een wettelijk verplicht bedrag, dat je moet betalen wanneer je gebruikmaakt van zorg die onder de basisverzekering valt. Het eigen risico geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. De overheid bepaalt de hoogte van dit bedrag.

Zorgverzekering 2022

Vanaf 2022 kan je voor jouw zorgverzekering terecht bij VGZ. Ga naar de VGZ website.

Het eigen risico in het kort

 • Alleen voor zorg uit de basisverzekering.
 • Vanaf 18 jaar.
 • Het deel dat je betaalt voordat zorgkosten vergoed worden.
 • Valt iets niet onder de vergoeding van de basisverzekering? Dan betaal je geen eigen risico en komen de kosten voor eigen rekening.
 • Loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Wordt in rekening gebracht over het jaar waarin de behandeling is gestart.

"Het verplicht eigen risico blijft € 385 in 2022. Hetzelfde bedrag als in 2021."

euromunt

Vrijwillig eigen risico

Het verplicht eigen risico kan je vaak verhogen. Dit extra bedrag wordt vrijwillig eigen risico genoemd. In ruil hiervoor krijg je een lagere premie. Let wel op de nadelen. Kies je voor het maximale eigen risico en heb je hoge zorgkosten? Dan betaal je 885 euro zelf.

Eigen risico en eigen bijdrage

Naast het eigen risico kan er voor zorg ook een wettelijk verplichte eigen bijdrage worden gevraagd. Ook de hoogte van de eigen bijdrage bepaalt de overheid. Dit is een vast bedrag dat je (bovenop het eigen risico) zelf betaalt voor specifieke zorg. In dat geval verrekenen wij eerst de eigen bijdrage en daarna het eigen risico. Blijven er dan nog kosten over, dan krijg je deze vergoed. Lees hieronder de belangrijkste verschillen.

Eigen risico

 • Vast bedrag per jaar
 • Vrijwillig op te hogen
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar
 • Geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering

Eigen bijdrage

 • Bedrag hangt af van het soort zorg dat je nodig hebt
 • Soms vergoed via een aanvullende verzekering
 • Voor alle leeftijden
 • Geldt voor specifieke zorg uit de basis- en aanvullende verzekering

Wat valt onder eigen risico zorgverzekering in 2022?
Alle vergoedingen die vanuit de basisverzekering komen… maar er zijn een paar uitzonderingen!

Belangrijke uitzonderingen eigen risico

 

1. Geen eigen risico voor kinderen

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt het verplicht eigen risico niet. Zij zijn nog meeverzekerd via de zorgverzekering van hun ouders. Let op: de eigen bijdrage (bijvoorbeeld voor medicijnen) geldt wél voor kinderen tot 18 jaar.

 

2. Huisartspost: geen eigen risico

Een bezoek aan je eigen huisarts valt niet onder het eigen risico. Let wel: zorg die door de huisarts wordt uitbesteed, valt daar wél onder. Bijvoorbeeld bloedprikken: de huisarts neemt bloed af, maar laat het onderzoeken door een extern laboratorium. De kosten voor het consult bij de huisarts vallen niét onder het eigen risico, de laboratoriumkosten wel.

 

3. Eigen risico voor de tandarts? Bijna nooit!

Tandartskosten voor verzekerden vanaf 18 jaar worden gewoonlijk vanuit een aanvullende tandartsverzekering vergoed. Je betaalt dan geen eigen risico voor de tandarts. In zeldzame gevallen komt de mondzorgvergoeding voor volwassenen uit de basisverzekering (bijvoorbeeld bij een gebitsprothese of bijzondere tandheelkunde). Dan geldt het eigen risico wel. Voor kinderen tot 18 jaar worden tandartskosten ook uit de basisverzekering vergoed. Zij betalen geen eigen risico. Vraag de vergoedingen altijd voor de zekerheid na bij de tandarts.

 

4. Geen eigen risico bij een aanvullende verzekering

Krijg je een vergoeding vanuit je aanvullende verzekering? Dan betaal je geen eigen risico. Denk aan bijvoorbeeld een brilvergoeding of alternatieve geneeswijzen.

 

5. Medicijnen uit het voorkeursbeleid

Per werkzame stof, hebben wij een voorkeursmiddel. Het voorkeursmiddel is het middel dat je vergoed krijgt. Je betaalt hiervoor geen eigen risico. De bijbehorende terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek vallen wel onder het eigen risico.

Op deze pagina leggen we je zo duidelijk mogelijk uit hoe het zit. Samengevat en helder, zonder te veel poespas. Meer weten? Bekijk de voorwaarden. Alle gecontracteerde zorgverleners vind je in onze Zorgzoeker.

Contact

Chat Bel Mail