Eigen risico zorgverzekering 2019

Wat is eigen risico zorgverzekering?

Het eigen risico zorgverzekering is een wettelijk verplicht bedrag, dat u moet betalen wanneer u gebruikmaakt van de meeste zorg die onder de basisverzekering valt. Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of ambulancevervoer. Het eigen risico geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Ieder jaar bepaalt de overheid de hoogte van dit bedrag.

"Het verplicht eigen risico blijft 385,- in 2019. Hetzelfde bedrag als in 2018."

Vrijwillig eigen risico

U kunt het verplicht eigen risico van 385,- in 2019 verhogen met maximaal 500,-. Dit extra bedrag wordt vrijwillig eigen risico genoemd. In ruil hiervoor kunt u meestal een lagere premie krijgen. Maar let wel op de nadelen. Kiest u voor het maximale eigen risico en heeft u hoge zorgkosten? Dan moet u zelf 885,- betalen. Heeft uw partner ook een vrijwillig eigen risico en veel zorg nodig? Dan lopen de zorgkosten flink op!


Eigen risico en eigen bijdrage

Naast het eigen risico kan er voor zorg ook een wettelijk verplichte eigen bijdrage worden gevraagd. Ook de eigen bijdrage wordt door de overheid bepaald. Dit is een vast bedrag dat u (bovenop het eigen risico) zelf betaalt voor specifieke zorg. Bijvoorbeeld kraamzorg: in 2019 betaalt u hiervoor 4,40 per uur zelf. Vanuit een aanvullende verzekering kunt u de eigen bijdrage in sommige gevallen vergoed krijgen. Het eigen risico wordt nooit vergoed vanuit een aanvullende verzekering.


Wat valt onder eigen risico zorgverzekering 2019?

Alle vergoedingen die vanuit de basisverzekering komen… maar er zijn een paar uitzonderingen!


Belangrijke uitzonderingen eigen risico1. Geen eigen risico voor kinderen

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt het verplicht eigen risico niet. Zij zijn nog meeverzekerd via de zorgverzekering van hun ouders. Let op: de eigen bijdrage (bijvoorbeeld voor medicijnen) geldt wél voor kinderen tot 18 jaar.2. Huisartspost: geen eigen risico

Een bezoek aan uw eigen huisarts valt niet onder het eigen risico in 2019. Let wel: zorg die door de huisarts wordt uitbesteed, valt daar wél onder. Bijvoorbeeld bloedprikken: de huisarts neemt bloed af, maar laat het onderzoeken door een extern laboratorium. De kosten voor het consult bij de huisarts vallen niét onder het eigen risico, de laboratoriumkosten wel.3. Eigen risico voor de tandarts? Bijna nooit!

Tandartskosten worden 9 van de 10 keer vergoed uit een aanvullende tandartsverzekering. U betaalt dan geen eigen risico voor de tandarts. In zeldzame gevallen komt de vergoeding uit de basisverzekering (bijvoorbeeld bij een gebitsprothese). Dan geldt het eigen risico wel.4. Geen eigen risico bij een aanvullende verzekering

Valt fysiotherapie onder het eigen risico? Als de vergoeding uit de aanvullende verzekering komt niet! En bij fysiotherapie is dit meestal het geval. Dit geldt ook voor alternatieve geneeswijzen of een brilvergoeding.


Wijzigingen basisverzekering 2019

Bekijk de belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering voor 2019.


Eigen risico Promovendum

Scherpe zorgpremie, zónder extra eigen risico

Bij Promovendum hoeft u het eigen risico niet te verhogen. Ook zonder extra eigen risico heeft u altijd een voordelige zorgverzekering!Inzicht in eigen risico

Wanneer u uw zorgverzekering bij Promovendum heeft, kunt u 24 uur per dag inzien hoeveel eigen risico u heeft verbruikt. Eenvoudig online. Geen verrassingen! Ook ontvangt u automatisch bericht over de verrekening van uw eigen risico.Gespreid betalen eigen risico mogelijk

De kosten voor het eigen risico komen soms op een ongelegen moment. Is dat het geval? Bij Promovendum hoeft u dit niet altijd in een keer te betalen. Wij kijken graag met u mee of er een betalingsregeling mogelijk is.

Zorgpremie 2020 als eerste weten?Klik hier

Deze informatiepagina is zorgvuldig voor u samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De voorwaarden voor studentenzorgverzekering kunnen anders zijn. Alle voorwaarden bekijken? Bekijk hier de downloads van de zorgverzekering en de studentenzorgverzekering.