Privacystatement

Uw privacy wordt gewaarborgd

Promovendum behandelt de persoonlijke levenssfeer van haar klanten met respect. Ook bij de uitvoering van activiteiten zet Promovendum de bescherming van de persoonsgegevens voorop. Deze gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid en veiligheid behandeld. Promovendum verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.


Gebruik van persoonsgegevens

Als financiële dienstverlener bemiddelt Promovendum in producten en diensten op verzekerings- en bankgebied. Indien u interesse toont of heeft getoond in de diensten van Promovendum kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of het onderhouden van contacten. Ook kan Promovendum u adviseren op welke manier u op een goede en voordelige manier met uw financiële situatie om kunt gaan. Incidenteel informeert Promovendum u over verzekeringsproducten of andere financiële diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn. Voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst neemt Promovendum telefoongesprekken op. De opgenomen gesprekken kunnen interpretatieverschillen met betrekking tot gevoerde telefoongesprekken voorkomen. Daarnaast kunnen deze gesprekken worden gebruikt voor (fraude)onderzoek en voor trainingsdoeleinden.

Onze autopremie 20% voordeliger?

Premie berekenen

De omgang met medische gegevens

Bij de verwerking van medische gegevens geldt uiteraard een strikte geheimhoudingsplicht. Deze medische gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangaan of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en het leveren van de overeengekomen dienst(en) ten behoeve waarvan u de medische gegevens heeft aangeleverd. Promovendum stuurt uw medische gegevens slechts aan de verantwoordelijke partijen.


Cookies

Promovendum maakt bij het aanbieden van haar goederen en diensten via het internet gebruik van cookies. Deze cookies worden ingezet om het gebruik van de Promovendum-site voor u gemakkelijker te maken. Indien u geen prijs stelt op dit gebruik van cookies, kunt u in uw browser het gebruik van cookies uitzetten. U kunt dan nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Meer informatie omtrent cookies kunt u nalezen in de Promovendum Cookie Verklaring.


Verstrekking informatie

Indien Promovendum door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een ingesteld onderzoek wordt verzocht (persoons)gegevens te verstrekken, zal Promovendum deze verwerkte (persoons)gegevens verstrekken.


Aanpassing statement

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving kan de tekst van dit Privacystatement door ons worden aangepast. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van het Privacystatement van toepassing. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 26 oktober 2012.


Vragen?

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, of heeft u vragen over de wijze waarop Promovendum met uw gegevens omgaat, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Promovendum via Postbus 362, 3300 AJ Dordrecht.


Bekijk ook