Zorgverzekering 2019: inhoud, zorgpremie en eigen risico!


2019 komt in zicht! Een nieuw jaar betekent nieuwe wijzigingen voor de zorgverzekering. Wat valt er onder de basisverzekering in 2019? Hoe worden uw medicijnen vergoed? Lees wat er al bekend is over onder andere de basisverzekering en de zorgpremie in 2019.

zorgverzekering 2019

Basisverzekering door overheid bepaald

Uw zorgverzekering bestaat uit twee delen: de wettelijk verplichte basiszorgverzekering en eventueel een aanvullende verzekering. De inhoud van de basisverzekering is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde, zo ook in 2018: alle noodzakelijke zorg wordt vergoed. Denk aan een dekking voor spoedeisende hulp, of een bezoek aan de huisarts of medisch specialist. De dekking in de basisverzekering wordt ieder jaar door de overheid bepaald.

Eigen risico in 2019

Krijgt u zorg vanuit de basisverzekering, dan betaalt u eerst een deel van de zorgkosten zelf. Dat noemen we het verplicht eigen risico. De hoogte hiervan wordt bepaald door de overheid. Net als in 2018 zal in 2019 het eigen risico 385 euro zijn.

Wijzigingen zorgverzekering 2019

In 2019 verandert er een en ander aan het basispakket. Dit is er momenteel bekend:

  • Het Gecombineerde Leefstijl Interventieprogramma (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit programma begeleidt mensen met overgewicht bij aanpassingen in hun levensstijl.
  • In 2019 worden zware paracetamol, vitaminen en mineralen niet meer vergoed.
  • Patiënten met COPD krijgen de oefentherapie direct vergoed vanuit de basisverzekering. Voorheen werden de eerste 20 behandelingen zelf betaald.
  • De eigen bijdrage voor medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem zal maximaal 250 euro bedragen. Er geldt nog wel een eigen risico.
  • De huidige aanspraak voor de vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt uitgebreid. Patiënten krijgen voortaan ook een vergoeding voor eigen vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles als die samenhangen met de behandeling.

Een volledig overzicht van zorg uit de basisverzekering 2018? Die vindt u hier. Deze pagina updaten we, zodra alles bekend is!

Vergoeding aanvullende verzekering

De vergoedingen in de aanvullende verzekeringen verschillen wel per verzekeraar. Hieronder vallen bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen of fysiotherapie zonder medische indicatie. Ook de vergoeding voor de tandarts en brillen of lenzen komt uit een aanvullende (tandarts)verzekering. Uiterlijk 12 november worden eventuele wijzigingen in de aanvullende verzekeringen bekendgemaakt, tegelijkertijd met de nieuwe zorgpremie!

Uw zorgpremie in 2019

Die is nog niet bekend! Benieuwd? Dan kunt u zich aanmelden voor onze premiemelder. U ontvangt onze nieuwe zorgpremie, zodra deze bekend is!

Interessant artikel? Delen mag!