Medicijnen meenemen naar het buitenland? Voorkom boetes!


Wist u dat u sommige veelgebruikte geneesmiddelen alleen naar het buitenland mag meenemen wanneer u hiervoor een speciale verklaring heeft? Wanneer u dat niet doet, riskeert u zware straffen. In veel gevallen gaat het om in Nederland algemeen geaccepteerde medicijnen. Welke zijn dit en voor welke landen heeft u een verklaring nodig?

Medicijnen meenemen naar het buitenland

Het is niet bij iedere Nederlander bekend, maar bepaalde medicijnen mag u niet zomaar meenemen naar het buitenland. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Sterke pijnstillers
  • Slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta
  • ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta
  • Medicinale cannabis

Twee soorten buitenland

’Het buitenland’ valt uiteen in twee categorieën: landen die vallen binnen het zogenoemde Schengengebied, en de landen die daarbuiten vallen. De Schengenlanden zijn grofweg de landen waar geen grenscontrole voor personen plaatsvindt. Dit is onder andere een gevolg van het Verdrag van Schengen. Dit is op haar beurt een onderdeel van de regelgeving van de Europese Unie (EU). Ook niet EU-lidstaten kunnen zich hierbij aansluiten.

Schengenverklaring

Neemt u medicijnen, die onder de Opiumwet vallen, mee naar een van de genoemde Schengenlanden, dan heeft u hiervoor een Schengenverklaring nodig. Dit is een verklaring waarin staat dat u (of uw kind) medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. De verklaring moet ondertekend worden door uw huisarts. Vervolgens moet deze worden opgestuurd naar Farmatec. Zij verlenen onder andere vergunningen en ontheffingen voor geneesmiddelen aan artsen en apothekers. Farmatec valt onder het Ministerie van VWS. Zij controleren de verklaring, verklaren deze rechtsgeldig en sturen de verklaring vervolgens aan u terug.

Geldigheidsduur Schengenverklaring

De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Duurt uw reis langer? Dan moet u meerdere verklaringen invullen en ervoor zorgen dat de data op elkaar aansluiten.

20% lagere autopremie?

Bereken in 1 minuut

Engelse verklaring

Voor de landen buiten het Schengengebied heeft u een zogenoemde ’Engelse verklaring’ nodig. Deze verklaring is 1 jaar geldig. Ook deze vraagt u aan bij Farmatec.

Afhandelingstermijn

Houdt u, wanneer u naar het buitenland reist, rekening met een duur van de afhandeling van de verklaring van ongeveer 4 weken. Dit geldt voor zowel de Schengenverklaring als de Engelse verklaring.

Tot slot nog een aantal tips:

  1. Neem een medicijnpaspoort mee als u op reis gaat. Hierin staat precies omschreven welke medicijnen u gebruikt. Handig voor als u in het buitenland nieuwe medicijnen nodig heeft of naar een arts moet. Let op: het is geen reisdocument en vervangt niet de genoemde verklaringen.
  2. Neem uw medicijnen mee in de originele verpakking met het etiket. Controlerende instanties zien dan dat het om geneesmiddelen gaat in plaats van drugs.

Handige links:

Wij wensen u een fijne vakantie!